mie. apr. 14th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor