vin. oct. 30th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor