mie. mart. 3rd, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor