joi. sept. 24th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu

Un preot chemase la dânsul trei oameni să-i lucreze în grădină. Seara, când oamenii trebuiau să plece, îi chemă în casă și le spuse: Pe această masă sunt trei galbeni de aur și trei cărțile religioase; fiecare din dumneavoastră să-și ia ca plată, un galben sau o carte.

Doi dintre ei se grăbiră îndată și luară câte un galben; al treilea însă, zise: Sărmanul meu tată e orb și neputincios, așa că dacă i-aș citi, seara dintr-o carte folositoare de suflet, i-aș face cea mai mare bucurie! Așa grăi tânărul și își luă îndată o carte de pe masă.

Dar deschizând-o, găsi spre mare lui mirare, între scoarța cărții și file, trei galbeni frumoși de aur. Puteți să vă închipuiți ce ochi răi făcură ceilalți doi acum!

Cel ce caută în toată viața lui, numai plăceri trupești și avuție pământească, le găsește rar și pe puțină vreme, urmând după ele numai neplăceri, griji și scârbe; dar cel ce caută mai întâi pe Dumnezeu, găsește și fericirea pământească și pe cea cerească. „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adauga voua.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap