Distribuie

Cel ce crede în Domnul Hristos va fi părtaș al multor bunătăți Dumnezeiești. Aceste bunătăți ne sunt relatate și în Sfânta Scriptură și ele sunt:

a) Nu se va rușina: „Tot cel ce crede întru El nu se va rușina.” (1 Petru 2, 6)

b) Nu va fi osândit: „Tot cel ce crede în Iisus Hristos, nu este judecat.” (Romani 8, 1)

c) Nu va muri în veci: „Tot cel ce este viu, și crede în Mine, nu va muri în veci.” (Ioan 11, 26)

d) Nu va pieri: „Precum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară; ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atâta de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și pe Fiul Său L-a dat, pentru ca oricine crede în El, să nu piară; ci să aibă viață veșnică.” (1 Ioan 4, 9)

e) Nu va trăi în întuneric: „Eu am venit ca să fiu o lumină lumii, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămână în întuneric.” (Ioan 12, 46)

f) Este născut de la Dumnezeu: „Tot cel ce crede că Iisus este Hristos, din Dumnezeu este născut, și tot cel ce iubește pe Cel ce a născut; iubește pe Cel ce S-a născut dintr-însul.” (1 Ioan 5, 1)

g) Este iubit de Dumnezeu: „Însuși Tatăl vă iubește, pentru că M-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu.” (Ioan 16, 27)

h) Are încredere în mântuirea sa: „Cine crede în Fiul, are mărturisirea aceasta în el… Și mărturisirea aceasta este: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul n-are viața.” (1 Ioan 5, 10-13)

i) Se îngrijește de mântuire prin credință: „Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremurile de apoi…” (1 Petru 1, 5)

j) Dreptul prin credință va fi viu: „Nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos, că puterea lui Dumnezeu este, spre mântuirea tot celui ce crede… că dreptatea lui Dumnezeu întru dânsa se descoperă din credință, precum este scris: „Iar dreptul din credință va fi viu…” (Romani 1, 16)

k) Fericit cel ce n-a văzut și a crezut: „Fericită este ceea ce a crezut, că va fi săvârșire celor zise ei de la Domnul…” Pentru că M-ai văzut pe Mine, Tomo, ai crezut; fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut…” (Luca 1, 45)

protos. Nicodim Măndiță; Credința, nădejdea și dragostea

Distribuie
2 comentarii la „Ce bunătăți Dumnezeiești ne-a făgăduit Iisus Hristos?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *