mie. mart. 3rd, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Ce e vorbirea în deșert?

Îndeobște, orice cuvânt ce nu are ca scop trebuința cea rânduită de Dumnezeu este cuvânt deșert. Primejdia unui asemenea cuvânt e atât de mare, încât și dacă este bun, dar nu este îndreptat spre zidirea credinței, cel care l-a rostit întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin aceea că spusa lui n-a urmărit zidirea.

Apostolul arată aceasta limpede, zicând: Nici un cuvânt putred să nu iasă din gura voastră, ci numai ceea ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor care ascultă ( Efeseni 4, 29 ) și adăugând: Să nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu Care ați fost pecetluiți în ziua răscumpărării ( Efeseni 4, 30 ).

Oare trebuie să mai spun cât de mare rău este a întrista Duhul Sfânt al lui Dumnezeu?

Sfântul Vasile cel Mare