ce este adevarul
Distribuie

Nu trebuie să întrebăm ce este adevărul, ci mai ales cine este Adevărul. Pilat L-a întrebat pe Hristos: „Ce este adevărul?” și nu a primit niciun răspuns. Hristos nu a vrut să răspundă la o întrebare greșită. Dacă Pilat i-ar fi pus întrebarea dreaptă: „Cine este Adevărul?”, ar fi primit răspuns: „Eu sunt Adevărul”. Hristos i-ar fi zis ceea ce a spus mai înainte și ucenicilor: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (In. 14, 6).

Adevărul nu este un gând, nu este o vorbă, nu este o legătură între lucruri, nu este o lege. Adevărul este Ființă. Adevărul este ceea ce este veșnic același. Nimic nu este veșnic același și neschimbat și întocmai sieși, fără numai Adevărul.

Adevărul este putere dătătoare de viață, care la toate dă viață. Adevărul este Ființă care cuprinde toate ființele. Adevărul este precum aerul, dar nu este aerul în care înoată toate ființele, este precum lumina, dar nu este lumina, în care strălucesc toate fiintele în cer și pe pământ.

Adevărul este ipostatic, nu impersonal. Adevărul este Dumnezeu, nu un lucru. Adevărul este Acela, nu acel. Acela este Adevărul, Care este întotdeauna Același, nu cel ce se schimbă neîncetat.

Adevărul este Dumnezeu Cel în trei Ipostasuri, pururea Același, Neschimbat, Nepieritor, de Sine Stătător, de Necuprins, de Nebiruit; Alfa și Omega a tot ceea ce viază, începutul și sfârșitul a toată zidirea, flacăra luminii nestinse, leagănul vieții, izvorul înțelegerii și al înțelepciunii, nesfârșitul nebiruitei puteri; înălțimea dragostei neînvinse, duh ce însuflețește toate, cuvântul ce toate le zidește, Bucuria ce întrece cântarea, pacea ce întrece înțelegerea, iscusința ce întrece toată închipuirea, artistul care pe furnici, pe albine, pe păsări și pe oameni îi învață arta.

Dumnezeu este Adevărul fraților, Dumnezeu nu este un lucru.

Cea mai însemnată deosebire dintre păgânism și creștinism este felul în care pun întrebarea despre adevăr. Păgânismul – și cel vechi și cel nou – întreabă precum Pilat: „Ce este adevărul?” Creștinismul întreabă: „Cine este Adevărul?”

Păgânii răspundeau și încă răspund: „Adevărul este materia primă a tuturor lucrurilor, fie aer, fie apă, fie foc, fie pământ, fie eter, fie număr, fie electricitate.”

Creștinii răspundeau: „Hristos este Adevărul. Persoana Dumnezeiască este Adevărul, nu un lucru.”

Adevărul nu se poate afla în cele zidite, ci în Ziditor. Adevărul nu va fi făcut cunoscut de cele zidite, dacă nu Îl face cunoscut Ziditorul.

Dar auziți și vă bucurați, popoare ale pământului: Ziditorul ne-a descoperit Adevărul, S-a arătat în trup, ca Adevăr întrupat. Le-a spus oamenilor taine negrăite, a săvârșit fapte nemaiauzite, a biruit vrăjmași de nebiruit, a deschis credincioșilor comori cerești, prea bogate în tot ceea ce inima dorește.

Sfântul Ignatie Briancianinov

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *