mar. oct. 20th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Ce este egoismul (iubirea de sine)?

Sunt multe lucruri care se spun nu după înțelesul literal, cum ar fi: Cel ce își iubește sufletul îl va pierde, iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică (Ioan 12, 25). Așadar, iubitor de sine (egoist) este cel ce nu se iubește pe sine însuși cu iubire adevărată, și se dă în vileag prin aceea că orice face face pentru el însuși, chiar dacă lucrează potrivit poruncilor Domnului. Fiindcă a nesocoti ceva din cele de trebuință pentru sufletul sau trupul fratelui de dragul odihnei proprii înseamnă a vădi păcatul iubirii de sine, al cărui sfârșit este pierzarea.

Sfântul Vasile cel Mare