ce înseamnă a urma lui Hristos
Distribuie

Ce înseamnă a urma lui Hristos? Mulți își poartă crucea, dar nu urmează lui Hristos. Așa sunt cei care fac lucruri rele și pătimesc: hoții, tâlharii, ucigașii, jefuitorii, curvarii, bețivii și ceilalți de teapa lor. Aceștia își poartă crucea, adică ocara, sau bătăile, sau lanțurile, sau surghiunul, sau moartea, dar nu urmează lui Hristos.

Și atunci, ce înseamnă a urma lui Hristos? A face binele și a răbda orice restriște pentru voia lui Dumnezeu, Care vrea mântuirea noastră, privind la Hristos Însuși, Care a pătimit astfel. Hristos a făcut toate cu dreptate, și păcat nu a făcut (I Pt. 2, 22), și a învățat oamenii lucruri bune, dar a răbdat tot necazul și toată pătimirea pentru noi, și a suferit făcând voia Tatălui, Care L-a trimis (v. In 4, 34) și săvârșind lucrarea Lui, fiind ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce (v. In 4, 34; Filip. 2, 8).

Așa ne-a învățat prin pildă cum trebuie să facem placul lui Dumnezeu, adică să facem binele și să răbdăm necazurile, ca, în acest fel, să facem voia lui Dumnezeu — fiindcă voia lui Dumnezeu vrea să facem binele și să îndurăm cu mărime de suflet și să biruim prin răbdare toate potrivniciile ce ni se întâmplă de la satana sau de la oamenii răi.

Hristos a pătimit pentru noi, lăsându-ne pildă, ca să mergem pe urmele Lui. Și aceasta este învățătura apostolească: lui Dumnezeu Îi place ca omul, gândindu-se la El, să îndure necazurile, pătimind pe nedrept – căci ce laudă este dacă răbdăm atunci când suntem bătuți pentru greșeli? Dar dacă, făcând binele și pătimind, răbdăm, aceasta place lui Dumnezeu, fiindcă la asta am fost chemați (v. I Pt. 2, 19-21).

Așadar, dacă face cineva binele, și pătimește pe nedrept, și rabdă pentru iubirea de Dumnezeu și de Hristos, Fiul lui Dumnezeu, adică pentru că Hristos, din dragoste de Tatăl Său Ceresc și din dragoste pentru noi, nevrednicii, a pătimit și a răbdat așa, atunci urmează lui Hristos prin smerenie, răbdare și dragoste, și poartă crucea sa, și merge pe calea strâmtă a lui Hristos, și se duce în Împărăția cea veșnică, după cuvântul Domnului: Dacă-Mi slujește cineva, să-Mi urmeze, și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu (In 12, 26).

Așadar, vezi ce este calea cea strâmtă. Din aceasta să înțelegi că puțini sunt cei care o află (Mt. 7, 14).

Vezi ce înseamnă lepădarea de sine, și luarea crucii, și urmarea lui Hristos. Să știi că puțini sunt cei ce se leapădă de sine și urmează lui Hristos. Toți vor să fie proslăviți împreună cu Hristos, dar puțini vor să pătimească împreună cu El. Hristos însă zice: Cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine (Mt. 10, 38), și: Cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri (Mc. 8, 38), și: Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre (Lc. 21, 19). Și în Faptele ApostoIilor stă scris: Prin multe necazuri se cuvine nouă să intrăm întru Împărăția lui Dumnezeu (14, 22). Ia seama: nu numai prin necazuri, ci prin multe necazuri se intră în Împărăția lui Dumnezeu.

Tihon din Zadonsk; din cartea: Povețe ale sfinților

Distribuie