satana legat
Distribuie

Citește tâlcuirea Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, la cuvintele Apocalipsei: „Și am văzut un înger pogorându-se din cer, având cheia adâncului și un lanț mare în mâna lui, și a prins pe balaur, șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pe mii de ani. După aceasta trebuie să fie dezlegat câtăva vreme” (Apoc. 20, 1-3).

Aici se vorbește despre surparea și căderea diavolului, care s-a făcut în vremea Patimilor Stăpânului, în care vreme pe diavolul, cel ce se socotea a fi tare, Hristos Dumnezeul nostru, cel mai tare decât acela, l-a legat, și pe noi, care îi eram aceluia dobândă, din mâinile lui ne-a izbăvit, judecându-l pe el ca să se arunce în prăpastie. Și aceasta se arată de la dracii care Îl rugau pe Dânsul să nu îi trimită în prăpastie. Iar dovada că a fost legat este pierderea slujirii de idoli, și sfărâmarea capiștilor idolești, și încetarea jertfelor celor de sânge, și împlinirea voii lui Dumnezeu, și cunoștința lui de către toată lumea. Iar marele Iustin zice: „Știa diavolul că din început a fost judecat să meargă în prăpastie și în focul gheenei în vremea venirii lui Hristos„.


Și cu putință este, precum mi se pare din cele ce s-au zis, să fi fost și poruncă de pierzare de Însuși Hristos asupra diavolului, iar aici îngerul îl numește pe acela ce a slujit unei porunci ca aceasta, ca să-l arate pe diavolul că este mai slab întru putere decât puterile cele slujitoare și că în zadar îndrăznește el asupra Stăpânirii care stăpânește toate.


Iar lanț sau funie numește, după cunoștința noastră, tăria și forța cu care a prins și a legat puterea lui cea vicleană. Iar o mie de ani nu trebuie înțeleasă atâta cu numărul, că nici aceea ce zice prorocul David prin „Cuvântul care a poruncit într-o mie de neamuri” nu poate fi numărat ca zece sute, ci se înțelege o mulțime multă; așa și aici, socotim și credem că este închipuirea unui număr foarte mare. Însă mulțimea aceasta a anilor se înțelege până când se va propovădui Evanghelia pretutindeni, în toată lumea”. Până aici este tâlcuirea Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei.


Și mai jos întru același cuvânt zice: Că precum s-a scris mai sus, nu trebuie a se înțelege că atâta este numărul anilor, o mie, ci mult mai mare. Că nici aceea ce se zice la Cântarea Cântărilor: „Să-i dea fiecare la rod o mie de sicli de argint” (Cânt. 8, 11), și acolo: „Mia de sicli să fie a ta, Solomoane, și două sute numai pentru cei ce păzesc roadele ei” (Cânt. 8, 12), acest număr și-au închipuit ei că este mulțimea desăvârșită întru aducerea de roade.


Despre tâlcuirea celor 1000 de ani Sfântul Andrei al Cezareii, mai spune că: ,,Hotărât o mie de ani s-au scris în loc de nehotărât, că asemenea cu aceasta se află și alte multe locuri ale Dumnezeieștii Scripturi. Cuvântul care a poruncit întru o mie de neamuri; aici numărul hotărât al miei se pune în loc de nehotărât, adică în multă mulțime de neamuri„. Și iarăși: „Cădea-va dinspre latura ta o mie, și zece mii de-a dreapta ta” (PS. 90, 7); și aici număr hotărât s-a pus în loc de nehotărât. Și Însuși Hristos, Mântuitorul nostru, pune numere hotărâte în loc de nehotărâte, zicând: „Altele au căzut pe pământ bun și au dat roadă: una o sută, alta șaizeci, alta treizeci” (Mt. 13, 8).

Satana dar legat a fost o mie de ani, adică toată vremea, până la venirea lui Antihrist, când se va dezlega.


Arătat aceasta o vestește și Hristos, Mântuitorul nostru, când a zis mergând la patima cea de bunăvoie: „Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (In 12, 31).


din cartea: Antihristica, semnul venirii lui antihrist și sfârșitul lumii

Distribuie