Distribuie

Cuvântul” paști” provenit din limba ebraică – pesah – înseamnă trecere. Sinaxarul marii sărbători învaţă: “În Sfânta şi Marea Duminică a Paştilor prăznuim învierea cea aducătoare de viaţă a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care o numim şi Paști, după cuvântul care în vechiul grai evreiesc înseamnă trecere.

Pentru că aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus de la început lumea dintru nefiinţă întru fiinţă, în această zi, smulgând Dumnezeu poporul israelian din mâna faraonului, l-a trecut prin Marea Rosie şi tot în această zi S-a pogorât din ceruri şi S-a sălăşluit în sânul Fecioarei.

Iar acum, smulgând tot neamul omenesc din adâncul iadului, l-a suit la cer şi l-a adus iarăşi la vechea vrednicie a nemuririi”.

Acest cuvânt al Praznicului descoperă luminat orizontul atotcuprinzător al acestei mari taine: originea pascală a creaţiei; evenimentul salvator din istoria poporului Israel – trecerea de la robie la libertate; opera mântuirii noastre, pascală în amândouă sensurile: – şi trecerea lui Dumnezeu la noi, în firea umană, şi trecerea firii umane în viaţa dumnezeiască, la îndumnezeirea cea după har.

În acest duh proclamă sărbătoreşte Biserica, prin graiul inspirat al Sfântului Ioan Damaschin: “Ziua Învierii, popoare să ne luminăm! Paştile Domnului, Paştile ! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi cei ce cântăm cântare de biruinţă”.

Părintele Constantin Galeriu

Distribuie
2 comentarii la „Ce înseamnă cuvântul „Paști” ?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *