Distribuie

Ai citit în Evanghelie aceste spuse ale lui Hristos: tot păcatul și toată hula se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta oamenilor nici în lumea aceasta, nici în cealaltă. Și întrebi: ce este hula împotriva Duhului Sfânt ?

Este hula împotriva adevărului și vieții care este de la Dumnezeu Duhul Sfânt. Necredinciosul, care urăște și prigonește adevărul lui Dumnezeu, hulește împotriva Duhului. Sinucigașul, care urăște și ucide viața din sine, hulește împotriva Duhului. Fiindcă Duhul este numit Duhul adevărului și Dătătorul de viață. În Evanghelia după Ioan scrie că Domnul Hristos l-a numit de trei ori pe Duhul Sfânt Duhul Adevărului (14, 26; 15, 26; 16′ 13). Deci, cine tăgăduiește și batjocorește adevărul tăgăduiește și batjocorește pe Duhul Sfânt, tăgăduiește și batjocorește pe Dumnezeu, Care e duh și adevăr: „De ce nu poate fi iertat acest păcat”, întrebi, „în vreme ce orice alt păcat poate fi iertat? Iată, lui Zaheu i s-a iertat iubirea de averi, femeii păcătoase i s-au iertat păcatele trupești, tâlharului de pe cruce i s-au iertat tâlhăriile și multor altora li s-au iertat multe alte păcate. Și atunci, de ce să nu fie iertată și tăgăduirea adevărului, necredința, batjocorirea lui Dumnezeu Duhul?” Fiindcă la cei ca primii pomeniți este rușine și pocăință, pe când la ceilalți, nu. Cei dintâi, chiar dacă păcătuiesc, reînnoadă legătura cu Dumnezeu prin rușine și pocăință dar la cei din urmă toate legăturile cu Dumnezeu sunt rupte, și omul necredincios s-a depărtat nemărginit și deplin de Dumnezeu. La cei dintâi este slăbiciune, la cei din urmă, îndărătnicie. La cei dintâi, sufletul călătorește prin întuneric, însă măcar dorește lumina. La cei din urmă, sufletul călătorește prin întuneric și numește întunericul lumină. Când omul nu are nici cea mai mică voință să se mântuie, Dumnezeu nu vrea să-l mântuie cu de-a sila.

Ca o altă hulă împotriva Duhului Sfânt este urârea vieții proprii și răpirea vieții proprii. Duhul Sfânt Se numește Dătătorul de viață, Dăruitorul vieții. Când omul primește viața de la Dătătorul de viață, însă din neștiința obârșiei acestui dar nu este recunoscător față de Dumnezeu, i se poate ierta. Chiar și când cineva primește viața de la Duhul vieții, și știe de unde a primit acest lucru de mare preț, și totuși nu e recunoscător, i se poate ierta. Dar când cineva primește viața de la Duhul vieții și o leapădă cu dispreț, aceluia nu i se poate ierta nici în lumea aceasta, nici în cealaltă. Pentru a înțelege acest lucru trebuie să înțelegem mai întâi ce înseamnă a ierta. A ierta pe păcătos înseamnă a-i reda viața deplină, a-i dărui din nou viața: însă când cineva nu dorește viața, ba o mai și urăște și o disprețuiește, Dumnezeu nu are altceva să-i dea. De asta este șters din Cartea celor vii.

Roagă-te lui Dumnezeu să te păzească pe tine și pe ai tăi de aceste păcate de neiertat, care înseamnă o nebunească răzvrătire a făpturii împotriva Făcătorului.

De la Dumnezeu, sănătate ție și milă!

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 1

Distribuie
Un comentariu la „Ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *