Distribuie

În minunata carte a Apocalipsei este prezisă venirea a doi martori puternici ai lui Hristos chiar înainte de sfârșitul lumii. Potrivit predaniei, aceștia vor fi Ilie și Enoh. Cu mare putere atât în fapte cât și în cuvinte, aceștia vor mărturisi despre Hristosul Cel viu, și ca niște gorniști care sună alarma vor chema neamul omenesc cel stricat să se pocăiască grabnic. Întrebați: „Ce le vor spune ei, aproximativ, oamenilor?”. Eu vă pot răspunde tot aproximativ. Ei vor striga în urechile cele învârtoșate ale oamenilor:

Pocăiti-vă fără întârziere, fără nici o zi de amânare, căci, iată, a venit sfârșitul lumii!

La care oamenii vor râde și printre hohote le vor răspunde:

— Lumea aceasta n-are nici început și nici sfârșit. Despre pocăință vorbeau cândva doar babele și ignoranții.

Prorocii iarăși:

Voi sunteți fii ai luminii. Părintele vostru Cel ceresc este Părintele luminii, Dumnezeul Cel viu și Unul. Pocăiți-vă și purtați-vă ca niște fii ai luminii. Iată, Judecătorul vine, este deja în prag!

Printre râsete și chicoteli nebune oamenii vor răspunde:

— Noi nu suntem fii ai luminii, ci zei ai luminii. Noi înșine facem lumina. Voi, veneticilor, pocăiți-vă de bâiguielile voastre plicticoase până ce nu vă judecăm.

Iarăși vor lua cuvântul cei doi oameni ai lui Dumnezeu și vor grăi:

Treziți-vă, oameni, din beție, ură și răutate. Fiți de un suflet și de un cuget în Hristos Domnul.

La care oamenii cu supărare:

— Dacă ne-am face de un suflet și de un cuget ar înceta toată viața noastră politică, ce e întemeiată pe partide, și anume pe aceste trei partide principale: progresist, hiperprogresist și ultraprogresist. Înseamnă că voi sunteți contra politicii moderne progresiste, drept care se cuvine să fiți bătuți cu pietre.

Iarăși prorocii:

—  Nu vă războiți unii împotriva altora, căci sunteți frați. Dracul vă minte, și vă împarte, și vă aduce la ruină. Sloboziți-vă de dracul cel rău.

Auzind aceasta, unii dintre mai-marii poporului le vor răspunde cu mare mânie:

— Întreg sistemul nostru economic atârnă de fabricile de armament. Prin război se ajunge la selecția celor mai puternici și mai capabili să trăiască. Asta ne învață filosofii noștri; asta ne învață și natura prin crocodili și urangutani. Așadar, sunteți contra situației economice progresiste a timpului nostru? O să vă omorâm dacă nu tăceți.

Vor striga atunci oamenii lui Dumnezeu:

Vai, fraților, lăsați gândurile și vorbele nebunești și mântuiți-vă în grabă sufletele de focul iadului, care și-a căscat gura să vă primească! Pocăiți-vă și lepădați toată cugetarea trupească; nu sunteți dobitoace, ci oameni ai lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu vine să judece lumea!

Pierzându-și cu totul firea, oamenii cei nervoși vor începe să țipe cu încrâncenare:

— Ce basme despre suflet tot spuneți voi acolo? Progresul nostru a nimicit fanteziile despre nu știu ce suflet, fantezii ale strămoșilor noștri. Trupul nostru este avuția noastră cea mai de preț. El este dumnezeul nostru. Cândva el secreta un mucus plângăcios care se numea suflet. Acum însă nu-l secretă. Prin evoluție a devenit desăvârșit și nu mai produce suflet, ci progres și numai progres.

Atunci prorocii vor preface prin semnul crucii toată apa din lume în sânge pentru a-și întări cuvintele și vor striga cu glas cumplit:

Noi vă vorbim, voi râdeți sau vă mâniați. Noi vă învățăm, voi bateți câmpii. Pentru ultima oară, cu totul ultima, vă vorbește Făcătorul vostru prin noi, Hristos Cel răstignit și înviat vă îndeamnă prin noi pentru ultima, ultima oară: Pocăiți-vă! Miluiți-vă pe voi înșivă și smulgeți-vă de pe marginea pierzării veșnice! Oare n-auziți vuiet din depărtare? Nu simțiți cum se cutremură pământul? Nu simțiți mirosul din văzduh? Nu vă apare nimic în vis? N-auziți glasurile din lumea cealaltă? Nu vedeți vedenii? Cocorii simt apropierea iernii: cum de nu simțiți voi apropierea Judecății? Pocăiți-vă, ultimi urmași ai păcătosului Adam!

Turbați de mânie și cu totul ieșiți din minți vor răcni păcătoșii:

— Evreii L-au omorât pe Hristos, amăgitor în timpul vieții, iar progresul nostru L-a omorât pe Hristos, amăgitor după moarte. Pentru noi totul e relativ: cu ușurință preschimbăm orice adevăr în minciună și orice minciună în adevăr. Dar ca să nu ne mai supărați, iată că vă vom omorî cu ajutorul împăratului nostru. O, împărate al nostru, satano, ajută-ne nouă.

Atunci se va ridica din adâncul iadului satana, și se va aprinde mânia oamenilor până la fierbere și clocot împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu. Și îi vor omorî. Și va fi râs și veselie pentru păcătoși.

Dar iată că în acel ceas se va cutremura pământul ca niciodată de la începutul lumii. Și vor cădea multe deaIuri și munți, și se vor usca izvoarele apelor, și mult popor va pieri. Și nu va fi cine să îngroape morții. Dar, pe de altă parte, mulți se vor teme și se vor pocăi, și vor da slavă lui Dumnezeu, Care e Viu în veacul veacului. Aceștia vor fi rodul ostenelii și suferinței celor doi martori, mucenici pentru adevăr.

În cele din urmă întreaga lume va fi acoperită de beznă deasă, încât mulți vor înnebuni de groază. Atunci, când oamenii vor fi deznădăjduiți, și pământul se va cutremura în chip nemaivăzut, și se va lăsa beznă deasă, fără de veste se va auzi corul viețuitorilor cerești strigând din ce în ce mai răsunător:

Iată, Mirele vine!

Ca într-o noapte întunecată, fără lună, va străluci deodată o lumină cu totul nouă, nemaivăzută, neobișnuită — va străluci Crucea, semnul Fiului Omului, în locul soarelui și al lunii, ba încă mai puternic decât soarele, și va lumina lumea întreagă.

Atunci, o, slugă a lui Hristos și împreună-slujitorule, Se va arăta El – mântuirea noastră și Mântuitorul nostru.

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2

Distribuie
5 comentarii la „Ce le vor spune Ilie și Enoh oamenilor când vor veni?”
    1. Iisus Hristos este Calea, Adevărul și Viața Veșnică!😇😇🙏🏻😭 POCĂIȚI -VĂ CA S-A APROPIAT ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR!ZICE DOMNUL SI PROOROCUL IOAN BOTEZĂTORUL!NU VA TEMEȚI DE ÎNTUNERIC CI SA IL AVEM PE HRISTOS ÎN INIMĂ CA LUMINĂ VEȘNICĂ!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *