Distribuie

Întrebi de ce femeile merg la cimitir în prima luni de după Săptămâna Luminată de Paștile Blajinilor?

Pentru a împlini un obicei plin de tâlc și de frumusețe. După proslăvirea de opt zile a învierii lui Hristos din morți, creștinele merg a noua zi la mormintele rudeniilor lor: ca să le pomenească în rugăciuni, ca să le vestească învierea Învietorului și ca să le reînnoiască verdeața de pe morminte. Mai întâi se săvârșesc rugăciuni pentru răposați. Prin aceasta ne arătăm iubirea față de cei dragi și scumpi care s-au despărțit de noi cu trupul și în chip vremelnic. Să știi: te iubește cu adevărat cel ce se roagă pentru tine în taină lui Dumnezeu. După săvârșirea rugăciunii, se ciocnește oul roșu de cruce și se strigă: „Hristos a înviat!” Prin aceasta îi salutăm pe răposați cu salutul cel mai îmbucurător, și disprețuind moartea îi încredințăm că și pentru ei va răsări ziua învierii din mormânt. În cele din urmă, curățăm mormântul de buruieni și sădim verdeață nouă. Prin aceasta ne arătăm nădejdea că în ziua învierii celei de obște trupurile putrezite ale celor răposați se vor preschimba în trupuri noi, trupuri cerești: fiindcă, potrivit mărturiei nemincinoase a martorului învierii lui Hristos, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Și încă: trebuie ca stricăciosul acesta să se îmbrace întru nestricăciune, și muritorul acesta să se îmbrace întru nemurire. După ce săvârșesc toate acestea, creștinele se mai roagă o dată Iui Dumnezeu, se închină spre răsărit și pleacă.

Și astfel, prin rugăciune ele arată dragostea, prin oul roșu și salutul pascal arată credința, iar prin înnoirea verdeții de pe mormânt arată nădejdea. Dragostea, credința, nădejdea și iarăși dragostea. Acesta este înțelesul și tâlcul Paștilor Blajinilor.

Ai întrebat, în continuare, de ce în această zi merg doar femeile la cimitir, nu și bărbații, ca la celelalte pomeniri. Această luni este începutul săptămânii femeilor Mironosițe — iar Mironosițele au mers primele la mormântul Domnului în apropiere de Golgota și au vestit primele oamenilor că Domnul a înviat. Bine este de mamele, surorile și văduvele ce seamănă cu femeile Mironosițe în dragostea față de răposați! Răposații simt prezența noastră la mormintele lor, simt — și încă cum! — rugăciunile și jertfele noastre pentru ei, dragostea noastră față de ei. Și noi — și eu, și tu — le vom simți curând de dincolo de mormânt, și vom fi recunoscători celor ce își vor aminti de noi și se vor ruga lui Dumnezeu pentru noi.

Fratele meu, ce slabe sunt cuvintele omenești pentru a grăi taina vieții și morții, taină minunată și înfricoșătoare, despre care îngerii vorbesc în șoaptă cu răposații! Bine că ne-au venit obiceiurile creștinești în ajutorul cuvintelor. Obiceiuri pline de tâlc și frumusețe – ca să ajute cuvintelor noastre slabe!

De la Dumnezeu, binecuvântare și pace ție!

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 1

Distribuie
Un comentariu la „Ce semnificație are Paștile Blajinilor?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *