Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Ce va semăna omul, aceea va și secera

ce va semăna omul aceea va secera
Distribuie

„Ce va semăna omul, aceea va și secera.” (Galateni 6, 7) Ce va semăna semănătorul despre care citim în Evanghelie? Semăna o sămânță bună, vie, nemuritoare, și roada pe care o aducea pe pământul ce o primea era una binecuvântată, care dăinuia în viața veșnică.

Fiecare om să semene ceva: cuvintele, faptele lui sunt niște semințe care cad zilnic și care nu pier fără urmă. Ele odrăslesc pentru seceriș, când grâul va fi strâns în hambarul ceresc, iar buruienile vor fi aruncate în foc – însă oamenilor prea puțin le pasă de asta: seamănă răul cu pumnul, iar la seceriș niciodată nu se gândesc sau își închipuie că din răul pe care l-au semănat va crește în cele din urmă binele. Ochiul lui Dumnezeu veghează peste toate acestea, și cuvântul Său ne preîntâmpină: Nu vă amăgiți; Dumnezeu nu Se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune, iar cel ce seamănă în duh, în duh va și secera viață veșnică (Galateni 6, 7-8).


Pentru că ei au semănat vânt, vor culege furtună (Osea 8, 7). Furtună vei culege și tu, bietul meu frate, dacă acum semeni semințele păcatului și stricăciunii – și cine va adăposti de această furtună capul tău fără apărare? Grâul se va ascunde în hambar, dar tu unde vei fi atunci?


Sămânța cea bună este cuvântul lui Dumnezeu. Începe să-l primești în sufletul tău, pe care l-au năpădit neghinele și spinii. El le va smulge, va pune pe suflet, va aduce în acesta o viață nouă și va face să crească în el mai întâi pai, apoi spic, apoi grâu deplin (Marcu 4, 28).


din cartea: Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu

Distribuie