Distribuie

Fraților, trebuie să știți că un creștin care merge la biserică are 14 reguli canonice de bună cuviință, dacă vrea să-i folosească mersul la sfânta biserică. Dacă nu le împlinește, se duce la biserică spre osândă.

Am să vă spun regulile de bună cuviință pentru un creștin care merge la sfânta biserică.

Dacă vreti să fiți fii cu adevărat ai Bisericii lui Hristos celei dreptmăritoare, care ne naște pe noi prin apă și prin Duh la Botez, de aproape 2000 de ani, în Biserica lui Hristos, care este stâlp și întărire a adevărului, să știți regulile de mergere la biserică, după cum urmează:

Prima condiție canonică pentru a merge la Sfânta Biserică este să te ierți cu toți. Dacă merge mama la biserică, sau tata, să zică: „Iertați-mă, măi băieți! Iartă-mă, soție!”

A doua condiție canonică. Când mergi la Biserică să duci un mic dar din casa ta. Măcar o lumânărică, măcar un bănuț, o prescură, un pahar de vin, ce poți. Că prin acel mic dar pe care-l duci tu la biserică se binecuvintează toată averea ta, căci îl dai jertfă lui Dumnezeu.

A treia condiție canonică. La biserică este bine să mergi mai de dimineață, ca să poți apuca Evanghelia Învierii de dimineață și Slavoslovia. Și totodată, dacă te duci mai devreme, te poți închina liniștit, nu-i lume multă la biserică, te duci la locul tău fără să deranjezi slujba.

A patra condiție canonică. Totdeauna bărbații în biserică trebuie să stea în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă. Și în ordinea aceasta trebuie să stea în biserică: bărbații bătrâni în frunte, cei mai puțin cărunți la spate, cei mai tineri în spatele lor, flăcăii și băieții tot așa. La fel și femeile. Iar între bărbați și femei, să lăsați o cărare în biserică, ca să meargă cine vine să se închine și să ducă darul la Sfântul Altar.

A cincea condiție canonică este să nu vorbiți în biserică, că este mare păcat. Dacă este mare nevoie să vorbești, vorbește în șoaptă sau prin semne.

A șasea condiție canonică. Dacă mergi la biserică, să nu ieși până nu se termină slujba. Numai, Doamne ferește, dacă ești bolnav sau dacă pățești ceva. Dar altfel să nu ieși, că, dacă ieși înainte de terminarea Liturghiei, ești asemenea cu luda, care a ieșit de la Cina de taină. unde erau la masă Mântuitorul cu Apostolii și s-a dus și L-a vândut pe Hristos. Așa arată Sfântul Ioan Gură de Aur.

A șaptea condiție canonică pentru cei ce merg la biserică. Când vă închinați la sfintele icoane, să nu sărutați sfinții pe față, că-i păcat. Nu-i voie. Dacă sfântul este pietat în picioare, îi săruți picioarele; dacă este pictat pe jumătate, îl săruți la partea de jos.

A opta condiție canonică. Să știți că după ce dă preotul binecuvântare de Sfânta Liturghie, nimeni nu rnai are voie să se închine în biserică sau să mai ducă daruri la altar, că este mare păcat.

Când auzi că zice preotul: „Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfintului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor”, este gata! De atunci fiecare stă la locul lui liniștit, nu se mai duce să se închine. Chiar de-ai venit cu un dar în biserică, cu lumânare aprinsă și cu prescură, le dai la urmă.

Că din timpul acela preotul intră în Sfinta Liturghie și nu mai are timp să ia darul, Că dacă te duci și el se oprește de la Liturghie, îi rămân o mulțime de rugăciuni și are păcat. Deci darurile se dau la biserică până se dă binecuvântarea de Sfânta Liturghie.

De atunci înainte nu mai este voie nici să te închini, pentru că îi tulburi pe cei care vor să asculte Sfânta Liturghie.

A noua condiție canonică. Creștinii trebuie să stea în genunchi când se sfințesc preacuratele daruri, când se cântă: „Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm…!” Alții stau în genunchi și la Evanghelie. Nu-i o greșeală. La Axionul Maicii Domnului și la Tatăl nostru, atunci se stă. Și după ce se zice Simbolul Credinței se face sărutarea păcii. Așa se făcea înainte în unele biserici. Acum s-a uitat.

Cei ce au dezlegare și vor să se împărtășească cu Preacuratele Taine, trebuie să-și ceară iertare de la toți, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri. Dacă sunt bărbați, se duc la cei mai bătrâni oameni din frunte. Și de la care au avut vreo supărare, Doamne ferește, să ceară iertare: „Iartă-mă, frate! Iartă-mă, cumătre sau vecine!”

La fel și femeile să se ducă la cele mai bătrâne și să ia iertare, să le sărute mâna, iar acelea să le sărute pe frunte. Această rânduială se face înainte de a merge la Sfânta Împărtășanie. Și apoi iei o lumânărică aprinsă și la iconostas o dai în mâna paraclisierului; nu mergi cu ea înaintea preotului, în fața Sfântului Potir.

Pentru că în fața Sfântului Potir, când mergeți, nu aveți voie să fiți cu lumânarea aprinsă, nici să mai faceți Sfânta Cruce, că-i mare primejdie. Mulți, făcând cruce, s-a întâmplat că au lovit Sfântul Potir, pe preot, și au vărsat Sfintele. S-a întâmplat în multe biserici.

Eu am pățit-o. A venit unul de la Sasca Mare la împărtășanie; eram stareț la Mânăstirea Slatina, și m-a lovit peste Sfântul Potir și, dacă nu-l țineam, îl zvârlea în mijlocul bisericii. Și tot mi-a vărsat din Sfintele Taine. Am avut de făcut canon și rânduială.

Un băietan, când și-a făcut cruce, a dat peste Sfântul Potir. Și dacă nu-l țineam strâns mi-l vărsa tot și nu mai puteam să fiu preot din cauza asta. A încremenit și el. Și doar le-am spus, că erau sute de oameni cu lumânări aprinse: „Nu mai faceți cruce când ajungeți în fața Sfântului Potir, și lumânările lăsați-le colo la iconostas!”.

Când mergi în fața Sfântului Potir pui mâinile cruciș pe piept. Și atunci preotul ia cu lingurița Preasfintele și Preacuratele Taine și ți le dă să le mănânci.

A zecea condiție canonică. După ce-ai primit Preacuratele Taine ale lui Iisus Hristos, treci la ușa diaconească, ca acolo să-ți dea anaforă și un păhăruț de vin. Apoi treceți la strană sau în pridvor, să vă citiți molitfele sau rugăciunea de mulțumire după Sfânta Împărtășanie.

Trebuie să știți că nimeni nu are voie să se împărtășească dacă nu și-a citit rugăciunile de împărtășire (molitfele). Apoi, cele de mulțumire. Cel ce s-a împărtășit nu mai are voie să sărute mâna preotului. Până nu stai la masă nu mai ai voie să săruți nici sfintele icoane, nimic; că ai primit pe Hristos atunci. După masă poți să săruți mâna și sfintele icoane.

După împărtășanie n-ai voie să scuipi trei zile și trei nopți. Așa-i după rânduiala canonică. Dar măcar până a doua zi; măcar 24 de ore să țineți minte. Dar trei zile arată cartea. Așa este după Sfânta Împărtășanie.

Cei căsătoriți, care vor să se împărtășească cu preacuratele Taine, trebuie să păzească curăția în familie măcar trei zile, iar după ce s-au împărtășit să țină măcar două zile. Iar în posturi trebuie să trăiască toate zilele în curăție.

A unsprezecea condiție canonică. Cel ce a venit la biserică dintr-o familie, se cheamă apostolul familiei. El trebuie să ia sfânta anaforă pentru toți cei de acasă.

Cei de acasă n-au voie, Doamne ferește, în Duminici și sărbători, să mănânce ceva până nu vine cel de la sfânta biserică, să le aducă sfânta anaforă, să se împărtășească cu sfânta anaforă în locul Preacuratelor Taine. Că sfânta anaforă pe grecește se cheamă antidoron, adică contra chip, ține locul Preacuratelor Taine pentru cei ce nu pot să se împărtășească.

Duminica și în sărbători, în timpul Sfintei Liturghii, n-ai voie să faci mâncare, că este mare păcat. Fă mâncarea de sâmbătă seara și pune-o undeva la rece, că aveți acum frigidere, și o încălzești când veniți de la biserică. În caz de mare nevoie, după ce ieși de la Sfânta Liturghie, ai voie să faci mâncare. Dar în timpul Sfintei Liturghii, când preotul leagă cerul cu pământul și scoate părticele pentru milioane de suflete, tu să nu te apuci atunci să faci mâncare, că-i mare păcat!

Așa a fost la strămoșii noștri. Întrebați bătrânii, că așa țineau înainte! Nu se făcea mâncare Duminica. Este mare păcat. Nu-i voie să faci focul și să faci mâncare când preotul face dumnezeiasca Liturghie pentru atâtea milioane de creștini, unde mijlocește iertarea atâtor suflete, și pentru cei din iad și pentru cei din ceruri și pentru cei de pe pământ.

A douăsprezecea condiție canonică. Cel ce a fost la sfânta biserică, când a zis preotul: „Cu pace să ieșim! Întru numele Domnului” și a tăcut otpustul, adică sfârșitul Liturghiei, face trei închinăciuni în mijlocul bisericii și merge acasă.

De la biserică să nu se oprească până la ușa lui. Nu cumva să-l ducă diavolul de la biserică la crâșmă sau la joc, că atunci e vai de el. A început cu Dumnezeu și termină cu diavolul. Că așa face vrăjmașul: „Da, să mă duc pe la cutare cumătru; da’ să mă duc până la cutare; da’ să merg oleacă la crâșmă!”.

Bucuria diavolului că te-a scos din raiul lui Dumnezeu și te duce în iad, căci crâșma este gura iadului. Așa o numesc toți Sfinții Părinți.

Dracul, când ai intrat în crâșmă, îți bate trei cuie. Primul cui, când ai pus piciorul pe pragul crâșmei; al doilea, când ai stat pe scaun la masă, în crâșmă; și al treilea, când ai luat primul pahar. Pe urmă ești al lui; te ține el acolo, nu scapi degrabă. Ți-a bătut trei cuie.

Deci de la ușa bisericii du-te direct acasă!

A treisprezecea condiție canonică. Când mergi acasă, zi o rugăciune la sfintele icoane și când toți stau la masă, tu să le povestești ce ți-a rămas și ție în cap de la biserică. „Uite, a fost Apostolul cutare, Evanghelia cutare; preotul a ținut predica cutare; uite așa a cântat dascălul, așa frumos a fost!” ca să audă și cei ce n-au putut merge la biserică din motive binecuvântate.

A paisprezecea condiție canonică. După ce ai stat și tu la masă, să te odihnești două ore. Apoi trebuie să te duci, în Duminici și sărbători, să faci vizite și să cercetezi pe cei bolnavi și săraci.

Dacă știi un bătrân bolnav sau o femeie bolnavă sau un copil, sau cineva care zace de mulți ani, du-te și-l cercetează, că auzi ce spune Hristos în ziua Judecății: Bolnav am fost și nu m-ați cercetat (Matei 25, 36).

Dacă nu poți duce un dar cât de mic la cel bolnav, du-te și-i spune un cuvânt de mângâiere: „Rabdă, frate! Roagă-te lui Dumnezeu, că te iubește! Dumnezeu, pe care-L iubește, îl ceartă. Și dacă ai să rabzi în lumea asta, n-ai să mai rabzi dincolo. Așa a răbdat Iov, așa a răbdat Lazăr!”.

Deci regula a paisprezecea este să cercetăm pe bătrâni și pe cei bolnavi în Duminici și sărbători.

Acestea sunt pe scurt cele paisprezece reguli de bună cuviință pentru creștinii care merg la sfânta biserică în Duminici și în sărbători.

Ilie Cleopa; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 7

Distribuie
3 comentarii la „Cele 14 reguli pentru mergerea la biserică”
  1. Mulți merg la biserică , fără să cunoască această rînduială ( 14 reguli ) … Acum sunt multe posibilități de a afla multe lucruri interesante și de mare preț … ( la internet ) . Cine are dragoste și credință …. multe informații găsește și le pune în aplicare …. După moarte , nu v-a putea spune că n’am știut …. Dumnezeu Î-l VA întreba … — ,, Ai avut cu adevărat dorință să afli …??? Isuse Hristoase și Măicuța Domnului ..—- Ajutați-ne să facem lucruri bune , care ne v- or folosi la trecerea … ,, celor 24 de VĂMI ‘’ AMIN !

  2. Foarte frumos..Admir cu dragoste postarea celor 24 reguli și sunt întru tocmai de acord cu ele…As mai adaugă acolo unde era cu crajma,sa avem grija că atunci când mergem de la biserica acasă sa nu deschidem nici televizorul,nici calculatorul și pe cât posibil nici telefonul,că astfel sa dedicam întreaga duminică,doar Lui Dumnezeu

    1. BRAVO! Mai ales sa-i povestesti ce ai facut la Biserica familiei,cunoscutilor si prietenilor dvs. aflati in vizita la dvs. sau la ei acasa! Si pe deasupra cititi carti crestinesti si bisericesti!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *