cele 7 laude
Distribuie

Părinții și scriitorii bisericești aduc temeiuri din Sfânta Scriptură și arată că s-au săvârșit fapte mari în orele celor 7 laude Dumnezeiești. Temeiurile mai însemnate arătate de dânșii sunt acestea; la ora a treia s-a pogorât Sfântul Duh asupra Apostolilor; Domnul cel răstignit de la ora a șasea până la ora a noua a spălat cu sângele Său păcatele noastre (Mt. 27, 35). Înainte de patimă Domnul S-a rugat noaptea în grădina măslinilor (Mt. 26, 39), pentru aceea și Biserica a orânduit a se aminti neîncetat aceste ore însemnate, aducându-se nesfârșită laudă lui Dumnezeu. Cele 7 laude, pe care este dator fiecare cleric și creștin drept-credincios a le citi sau asculta în fiecare zi, sunt acestea:

1) Miezonoptica. Aceasta se face la miezul nopții, adică după ora 24 p. m. la începerea fiecărei zile.

2) Utrenia, adică lauda de dimineață însoțită de Ceasul I.

3) Ceasul al treilea.

4) Ceasul al șaselea împreună cu Obednița, lauda de amiazăzi.

5) Ceasul al nouălea adică lauda de după amiaza zilei, la ora 15.

6) Vecernia, adică lauda de seară, înainte de apusul soarelui.

7) Pavecernița, adică lauda de seară de după apusul soarelui.

Sfântul Simeon Tesaloniceanul privitor la aceste 7 laude, zice astfel: „Șapte sunt Laudele care se fac în Biserică ziua și noaptea, afară de Dumnezeiasca Liturghie„. Vremile orânduite și rugăciunile sunt în număr de șapte, după numărul darurilor Duhului, căci și sfintele rugăciuni sunt prin Duhul. Acestea sunt: „Miezul nopții, dimineața împreună cu întâiul ceas, al treilea ceas, al șaselea ceas (cu prânzânda), al nouălea ceas, seara și după ce înserează”. Proorocul David zice pentru acestea: „De șapte ori în zi Te-am lăudat„, și pentru fiecare vreme vorbește, zicând; „La miezul nopții m-am sculat” și „Dumnezeule Dumnezeul meu, către Tine mânec„. „Dimineața auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea„. Pentru al treilea ceas, al șaselea ceas și (al nouălea ceas) cu vecernia, zice astfel: „Seara și dimineața și amiază zi voi spune și voi vesti și vei auzi glasul meu„. Iar pentru după-înserare zice: „Spăla-voi în toate nopțile patul meu, cu lacrimile mele voi uda așternutul meu”.

„Faceți rugăciuni – conglăsuiesc constituțiile apostolice — dimineața la ora a III-a, a VI-a, a IX-a și seara, așijderea și la cântatul cocoșilor. Dimineața mulțumind lui Dumnezeu, căci dispărând noaptea și venind lumina, v-a dat lumina zilei. La ora a treia, căci Domnul la această oră a primit de la Pilat sentința morții. La a șasea, căci la această oră S-a răstignit pe Cruce. La ora a noua, că atunci fiind Domnul răstignit, toate s-au umplut de frică… Seara, mulțumind lui Dumnezeu, căci v-a dat noaptea ca să vă odihniți de lucrurile de toate zilele”.

Sfinții Părinți apostolici și patristici, pe rând au recomandat credincioșilor creștini pe care îi păstoreau, ca zilnic să dea aceste laude lui Dumnezeu în trei rânduri. „Să se știe – zice Sf. Simeon Tesaloniceanul — că… Dumnezeieștii noștri Părinții, îndemnați fiind de Duhul Sfânt s-au gândit bine și au așezat a se face slujbele Bisericii împreună, una după alta la vreme orânduită, adică Miezonoptica și Utrenia cu Ceasul I, Ceasul al treilea și al șaselea cu Obednița (Sf. Liturghie) și ceasul din urmă (IX) cu Vecernia (și Pavecernița). Toate slujbele s-au rânduit a se face în trei timpuri, pentru cinstirea Sfintei Treimi și pentru ca să nu ne lenevim.

Drept aceea s-a orânduit a se face neîncetat slujbele (cele 7 laude) în trei timpuri sau părți, întru slava și cinstea Dumnezeieștii noastre Treimi, Celei mai presus de ființă. În timpul sau partea întâi, după miezul nopții până despre ziuă, s-a orânduit a se face trei slujbe întru propovăduirea Slavei Sfintei Treimi. Aceste slujbe sunt: Miezonoptica, Utrenia și Ceasul I, care deși este deosebit, dar se zice împreună cu Utrenia, fără a se număra singur în cele 7 laude.

Al doilea timp sau partea orânduită este după al treilea ceas din zi, când se cântă slujba Ceasului al treilea, Ceasul al șaselea și Prânzânda sau Obednița, care de-asemenea sunt întru cinstea Sfintei Treimi. Orânduiala Prânzândei nu se împreună cu celeIalte laude, ci se cântă pururea cu Ceasul al șaselea sau cu Ceasul al nouălea. Al treilea timp sau parte, se face la sfârșitul zilei, zicându-se Ceasul al nouălea, Vecernia și Dupăcinarea sau Pavecernița. Această slujbă fiind despărțită în trei și cântându-se unele cu altele tot într-o vreme, însemnează Treimea. Trei sunt timpii zilei și ai nopții, și trei sunt și laudele fiecărei vremi. Deci, după cele trei timpuri, Biserica urmează pildei marelui Daniel, care s-a rugat lui Dumnezeu în fiecare zi de trei ori, după cum este scris în „vedenii”. Săvârșirea câteșitrelelor slujbe în fiecare zi din cele trei vremi, urmează celor nouă cete care sunt cu numărul în trei întreiri și neîncetat laudă pe Dumnezeu”.

Nicodim Măndiță; Explicarea celor șapte laude

Distribuie
Un comentariu la „Cele 7 laude ale Bisericii Ortodoxe”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *