Distribuie

În rugăciunea Tatăl nostru Îl rugăm pe Domnul să nu ne ducă în ispită, să nu permită să fim încercați mai mult decât ne țin puterile, să nu cădem în situații vătămătoare, deoarece suntem neputincioși ca oameni și nu știm dacă vom rezista ispitei.

Și Preacurata Născătoare de Dumnezeu, ca om, a trecut și prin necazuri, și prin încercări în viața ei. A trecut și ea prin focul ispitelor, însă în lupta pe care a dus-o a rămas neatinsă de săgețile înveninate ale vrăjmașului.

După Sfinții Părinți, două au fost ispitele mari prin care a trecut Maica Domnului în viața ei pământească: atunci când ÎI căuta pe Fiul ei și atunci când L-au răstignit.

Căutându-L pe Flu el

Ești mamă și îți aștepți fiul în vârstă de 12 ani să se întoarcă seara acasă, și aștepți, și tot aștepți, dar fiul tău nu mai vine. Se face noapte, se luminează de ziuă, vine iarăși prânzul, după-amiaza, deci cum vei reacționa ca mamă? Te vei tulbura! Toată lumea se prăbușește în jurul tău. Îți vei ieși din fire, nu vei mai ști pe ce lume trăiești.

Și Maica Domnului și-a pierdut Fiul, pe Domnul Iisus, în vârstă de 12 ani. Trei zile L-au căutat ea și bătrânul Iosif printre cunoscuți și printre rude. Gândiți-vă ce agonie, câtă durere, ce chin pe sufletul ei! Era firesc ca în aceste clipe grele, extreme, cugetul ei să se tulbure cu diverse gânduri. Asta nu înseamnă, desigur, că a consimțit la gânduri viclene și murdare, căci era întărită în lupta cea duhovnicească și a învins gândurile cele viclene. 

Ne poate sminti faptul că Maica Domnului L-ar fi neglijat într-o oarecare măsură pe Fiul ei, căci cum ar fi putut o bună mamă să-L scape din ochi? Dar Copilul Iisus le arătase până atunci atâta supunere, atâta ascultare, încât erau siguri că îi va urma. Erau siguri că este împreună cu ceilalți copii și tineri dintre vecinii lor cu care se  întorceau de la templu. Iar Fecioara Maria nu era Dumnezeu, pentru a ști dinainte că Fiul său va rămâne în Ierusalim. În timpul vieții ei pământești, scrie Sfântul Siluan Athonitul, nu avea încă deplinătatea cunoștinței și putea cădea în unele greșeli nevinovate. O astfel de greșeală a nedesăvârșirii a fost și pierderea Fiului ei.

Văzându-L răstignit

Un proverb popular spune: Cine a mai văzut fiul pe cruce și mama veselindu-se la masă? Când fiul suferă, atunci suferă și mama, neîndoielnic. Când a suferit Hristos, a suferit și Maica Domnului.

Și prin inima ta va trece sabia (Luca 2, 35). Prin sufletul tău va trece sabia, așa i-a profețit Sfântul Simeon Fecioarei, înțelegând durerile pe care le va răbda văzându-și Fiul răstignit. Fiecare cui sfâșiind trupul Domnului sfâșia și delicatul ei suflet. De fiecare dată când era lovit, era și Maica Domnului lovită. Atât de intensă era durerea, încât semăna cu durerea ce o simte femeia când naște. Așa spune și Biserica într-o cântare: „Durerile cele de nesuportat ale nașterii acum le trăiești tu, cea Preacurată, ce n-ai trăit durerea nașterii la vremea ei.” După tradiție, Maica Domnului a strigat cu atâta durere, încât s-au cutremurat  munții, și în amintirea acestei clipe înfricoșătoare s-a zidit mai târziu o mănăstire în cinstea Născătoarei de Dumnezeu. Văzându-și Fiul într-o astfel de suferință, durerea ei putea să fie covârșită de o oarecare slăbiciune a minții, o oarecare tulburare a cugetului său în legătură cu dumnezeirea lui Hristos. Toate cele auzite din gura lui Gavriil în ziua Bunei Vestiri păreau acum acestea de neînțeles în realitatea aceasta dureroasă a răstignirii. Cum va fi Fiu al lui Dumnezeu? Cum va împărăți în veac? Dar ea a rămas statornică în credința ei, depășind această mare ispită.

Cu siguranță, dacă am vedea-o pe Preacurata Fecioară în aceste clipe dramatice îndoindu-se de dumnezeirea Fiului ei, ne-am putea sminti. Dar și pe Fiul ei, Dumnezeul nostru, dacă L-am fi văzut „tânguindu-Se” în acea noapte în Ghetsimani sau mai târziu pe cruce, pe Golgota, zicând: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?, ne-am putea sminti. Însă, iată, Hristos nu a păcătuit în acele clipe uluitor de grele. La fel și Maica Domnului: în clipele grele n-a greșit.

Vasilios Bacoianis; Viața Maicii Domnului

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *