cercetați duhurile
Distribuie

Cum să cercetați duhurile și să vedeți semnele prin care poate fi recunoscută prezența îngerilor buni și a duhurilor rele?

Neputința diavolilor de a se năpusti în chip văzut asupra creștinilor, după venirea Mântuitorului pe Pământ, îi obligă să se folosească de alte mijloace viclene, «indirecte». Astfel, ei apar în chip de Îngeri de lumină și ne amăgesc prin vedenii mincinoase.

Cuviosul Antonie cel Mare în învățăturile sale vorbește destul de mult despre deosebirea duhurilor. Diavolii, după cum le explică Cuviosul Antonie ucenicilor săi, deseori apar în chip de îngeri. Și ne încredințează chiar zicând: „Noi suntem îngeri”. Totuși, creștinii cu ajutorul lui Dumnezeu și fără greutate deosebesc arătarea Îngerilor buni de cea a duhurilor rele după influența, ce o au asupra sufletului. „Este ușor și cu putință” – spune Cuviosul Antonie – „să deosebim prezența puterilor bune de cea a duhurilor rele atunci când Dumnezeu ne dă acest dar.

Vederea sfintelor puteri este străină de tulburare, ea este atât de blândă și liniștită încât în suflet apar îndată bucuria, veselia și curajul. Căci în mijlocul lor Se află Domnul, Care este bucuria noastră și Puterea lui Dumnezeu Tatăl. Cugetele sufletești rămân netulburate și liniștite, astfel încât sufletul îi vede pe aceia care i se arată, luminat fiind de ei. Căci dorirea puternică a lucrurilor dumnezeiești intră în suflet împreună cu ei și sufletul voiește prin toate mijloacele a se uni cu ei„. „Chiar dacă arătarea lor ne umple de frică datorită măreției sale dumnezeiești, simțământul acesta este îndată spulberat de cei care se arată„. „Atunci când, vedeți pe cineva și vă speriați, dacă frica va pieri îndată și în locul ei va veni o nespusă bucurie, blândețe și îndrăzneală și liniște în cuget și bărbăție, și dragoste de Dumnezeu, să aveți îndrăzneală și să vă rugați. Bucuria și starea sufletului arată sfințenia Celui Care este prezent„.

Cu totul potrivnică este lucrarea puterilor celor întunecate. Arătarea lor este însoțită de zgomot, tulburare și spaimă. Ea produce simțăminte rele, neorânduială în cuget și nepăsare față de virtuți. Sentimentul de frică nu trece ca în timpul arătării Îngerilor buni. Totuși, nu trebuie niciodată să ne pierdem bărbăția când avem o vedenie. „Dacă ai o vedenie, să nu cazi cu frică înaintea ei, ci, oricine ar fi în vedenie, să întrebi mai întâi cu îndrăzneală: „Cine ești? Și de unde vii?” Și, de va fi o vedenie a sfintelor puteri, ele îți vor descoperi acest lucru și frica ta o vor preface în bucurie. Iar, de va fi ceva diavolesc, îndată își va pierde puterea când te va vedea întărit duhovnicește. Căci simpla întrebare este dovada netulburării.

Potrivit Cuviosului Pahomie, adevăratele vedenii cuceresc întru totul conștiința noastră prin
sfințenia lor, astfel încât nicio îndoială nu poate apărea în noi. Cea mai mică îndoială este deja semnul faptului că arătarea are un caracter diavolesc. „Diavolul – se spune în viața Cuviosului – i s-a arătat odată (lui Pahomie) în chipul lui Hristos și i-a spus că el este Hristos Dar, pentru că Sfântul avea darul deosebirii duhurilor, astfel încât putea deosebi duhurile viclene de cele sfinte pe dată a gândit: „La vederea sfintelor puteri cugetele celui ce are vedenia, pier cu desăvârșire. Și nimic nu mai văd în afară de sfințenia celui ce se arată; însă, iată, eu am vedenia aceasta și totodată cuget și am gânduri. E clar că vedenia este mincinoasă. Aceasta nu este vedenia sfintelor puteri”.

Deosebirea duhurilor este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu, care se dă doar marilor nevoitori, ce se ostenesc mult. Ea este un lucru ușor și cu putință „atunci când Dumnezeu ne dă acest dar”, după cum spune Antonie cel Mare, dar este aproape de neatins pentru omul modern, orbit de farmecul lumii acesteia; în cel mai bun caz poate fi atins numai de cel despre care Antonie însuși spune: „Trebuie să ne rugăm pentru a dobândi darul deosebirii duhurilor, ca să nu dăm crezare oricărui duh”. Poate apărea întrebarea: cum ne pot face rău duhurile rele dacă puterea lor a fost sfărâmată de Domnul pe Cruce? Desigur că numai cu îngăduința lui Dumnezeu ele ne pot ispiti, dar spre folosul nostru. Și, de izbutesc să ne facă rău,
aceasta se întâmplă întotdeauna din vina noastră. Noi le dăm lor putere prin nepăsarea noastră.

Evghenie Goncearov; Păzește-ți casa de rău

Distribuie
3 comentarii la „Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *