Distribuie

1. Ce este Sfânta Liturghie? Sfânta Liturghie este Dumnezeiasca Slujbă și lucrare desăvârșitoare a Sfintei Jertfe celei fără de sânge.

2. Cine a așezat această lucrare Dumnezeiască? Această lucrare Dumnezeiască a făcut-o și a așezat-o în Sfânta Biserică creștină, însuși Dumnezeiescul nostru Mântuitor, Iisus Hristos.

3. Când a așezat Dumnezeiescul nostru Mântuitor Iisus Hristos, lucrarea desăvârșitoare a Sfintei Liturghii? Această lucrare Dumnezeiască a așezat-o Mântuitorul în drept-credincioasa și Sfânta Sa Biserică, în ajunul Patimilor Sale cele de bunăvoie, adică la Cina cea de Taină. Aceasta ne-o adeveresc Sfinții Evangheliști, zicând: „Deci mâncând ei, luând Iisus pâinea și binecuvântând-o a frânt, a dat-o Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, zicând: Luați mâncați, acesta este Trupul Meu, Care se dă pentru voi. Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea„. Apoi luând paharul după ce au cinat, mulțumind – Tatălui Ceresc – a dat lor, zicând: „Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” (Mt. 26, 26-28; Mc. 22-24; Lc. 22, 14-20).

4. Cui a predat Mântuitorul această Dumnezeiască Iucrare a Sfintei Liturghii? Mântuitorul a predat această lucrare a Sfintei Liturghii, Sfinților Săi Ucenici și Apostoli la Cina cea de Taină poruncindu-le: „Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea” (Lc. 22, 19; Cor. 11, 24-29; 10, 16-22). Apoi prin Apostoli, Mântuitorul a împuternicit și a predat această lucrare spre a o săvârși Episcopii și Preoții, dându-le ca ajutor a treia treaptă preoțească mai mică, adică pe Diaconi. Testamentul și împuternicirea acesta, al dreptului de a săvârși slujbele Preoției Noului Testament dimpreună cu Dumnezeiasca Liturghie, a trecut dintr-unii în alții prin sfințirea sau hirotonisirea corespunzătoare treptei: episcopiei, preoției și diaconiei, până în ziua de azi, și va trece până la sfârșitul veacurilor. „Eu am luat de la Domnul care am și dat vouă. Că Domnul Iisus în noaptea întru care S-a vândut, a luat pâine și mulțumind a frânt și a zis: „Luați mâncați; acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi, aceasta să o faceți întru pomenirea Mea„. Așijderea și paharul după cină, zicând: „Acest pahar, legea cea nouă este întru Sângele Meu. Aceasta să o faceți de câte ori veți bea întru pomenirea Mea. Că de câte ori veți mânca Pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului vestiți, până când va veni…”(1 Cor. 11, 23-26; 10, 16-17). „Și erau (cei convertiți la creștinism și botezați) așteptând întru învățătura Apostolilor, întru împărtășirea, întru frângerea Pâinii și întru rugăciuni” (F. Ap. 2, 42). Despre trecerea acestei împuterniciri preoțești al dreptului de a săvârși cele sfinte în Biserica lui Dumnezeu ne istorisesc pe scurt Dumnezeieștile Scripturi ale Noului Testament și mai pe larg Istoriile Bisericești.

Treapta Diaconiei. În cartea „Faptele Apostolilor” găsim că Sfinții Apostoli după învățătura Domnului Hristos și inspirația Duhului Sfânt, au propus adunării credincioșilor, să aleagă din mijlocul lor șapte bărbați plini de înțelepciune și de Duh Sfânt, pentru a-i sfinți în treapta diaconiei. Aceștia fiind aleși și prezentați de adunare înaintea soborului apostolesc, Sfinții Apostoli i-au sfințit, adică i-au hirotonisit diaconi prin punerea mâinilor și rostirea rugăciunilor pentru împuternicirea lor în slujba diaconiei (F. Ap. 6, 2-6; comp. F. Ap. 6, 8-10; 8, 5; Filip.1, 1; 1 Tim. 3, 8-10).

Treapta Preoției. Tot în cartea „Faptele Apostolilor”, aflăm mai departe că Sfinții Apostoli cu rugăciuni și post au hirotonisit și orânduit Preoți în Biserica primară. Sfântul Apostol Pavel și Barnaba trecând prin orașele: Listra, Iconia și Antiohia din Asia Mică, unde se înmulțea numărul ucenicilor… „rugându-se cu post, au rânduit Preoți pe la Biserici și i-au încredințat pe dânșii Domnului, în Care au crezut” (F. Ap.14, 23). Pe acești investiți cu drepturile speciale ale Preoției, Sfântul Apostol Pavel îi făcea atenți de marea răspundere ce o au pentru păstorirea credincioșilor, învățându-i astfel: „Luați aminte de voi și de toată turma, în care v-a pus Sfântul Duh (iar nu oamenii) ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu Sângele Său…” (F. Ap. 20, 28-30, 17; comp. 1 Petru 5, 1-4; Iac. 5, 14-20).

Treapta Episcopiei. O scurtă lămurire, privitor la hirotonisirea Episcopilor, o găsim în Noul Testament, la epistola I a Sfântului Apostol Pavel, către Episcopul Timotei pe care îl hirotonisise pentru Biserica din Efes. „Nu fii nebăgător de seamă de Darul ce este în tine, care ți s-a dat prin proorocie, prin punerea mâinilor Preoției…”. Iar altă dată îi reamintește despre acest înalt Dar Dumnezeiesc al celei mai înalte dregătorii Preoțești, a Episcopatului, sfătuindu-l astfel: „Îți aduc aminte ție, să ții aprins Darul lui Dumnezeu, care este întru tine prin punerea mâinilor mele…” (1 Tim. 4, 14; 3, 1-17; 5, 17-19; și întreg, 2 Tim.1, 6; Tit. 1, 5-7; Filip.1; ICor. 12, 28; Efs. 4, 11-16).

Ucenicului său Tit, celui întâi hirotonisit Episcop al Bisericii cretanilor, îi scrie din Nicopolea Macedoniei să-și îndeplinească conștiincios datoria de Episcop, zicându-i: „Pentru aceasta te-am lăsat pe tine în Creta, ca cele ce lipsesc să le îndreptezi și să așezi prin cetăți Preoți, precum eu ți-am poruncit” (Tit. 1, 5).

Din cele arătate aici pe scurt, reiese că după Mântuitorul Iisus Hristos, Sfinții Apostoli la rândul lor comunicau prin slujba hirotonisirii, Darul lui Dumnezeu, persoanelor alese pentru fiecare din cele trei trepte ale Preoției prin punerea mâinilor și rugăciunea făcută cu post în Duh și adevăr (Teol. Dogm. Ort. de Macarie pg. 629-646; Ep. de Canev vol. IV pg. 305-333).

Astfel lucrarea Dumnezeieștii Liturghii se săvârșește și astăzi de sfințiții liturghisitori, tot cu aceeași putere și desăvârșire ca și de Sfinții Apostoli și de însuși Mântuitorul; pentru că aici ca și acolo lucrează însuși Dumnezeu, împuternicind pe oamenii sfințiți în slujbele Preoției.

Nicodim Măndiță; Explicarea Sfintei Liturghii

Distribuie
Un comentariu la „Cine a întemeiat Sfânta Liturghie?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *