Distribuie

Biserica este condusă nevăzut de Însuși Întemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, Care este „Capul Bisericii”, prin harul Duhului Sfânt care lucrează în Biserică. În chip văzut Biserica este condusă de ierarhia bisericească, formată din cele trei trepte – diaconi, preoți și episcopi -, care și-au păstrat succesiunea apostolică de la întemeierea Bisericii, fiind hirotoniți de Apostoli prin punerea mâinilor pe capul lor. Ierarhia bisericească își are originea în Însuși Marele Arhiereu Iisus Hristos, Care a sfințit pe Apostoli la Cincizecime, prin trimiterea Duhului Sfânt peste ei în chip de limbi de foc (Fapte 2, 1—4).

Ce trebuie să mai știm despre ierarhia bisericească?


Diaconii, care formează prima treaptă ierarhică în Biserică, sunt hirotoniți de episcopii aleși canonic în fiecare eparhie. Ei singuri nu pot sluji Sfânta Liturghie și nu pot săvârși nici o slujbă bisericească fără preoți și episcopi. Ei îi ajută numai la sfintele slujbe.


Preoții, a doua treaptă a ierarhiei bisericești, sunt hirotoniți de episcopi pentru o anumită biserică sau parohie. Preoții hirotoniți canonic pot săvârși orice sfinte slujbe în parohia rânduită de episcopul locului, afară de hirotonie și sfințiri de biserici. Ei pot spovedi și dezlega păcatele credincioșilor numai cu binecuvântarea episcopului, dacă au fost hirotoniți și hirotesiți canonic duhovnici.


Episcopii, cea mai înaltă treaptă a ierarhiei bisericești, sunt hirotoniți de câte trei episcopi, după ce mai întâi au fost aleși și cercetați canonic de toți episcopii care formează membrii Sfântului Sinod al fiecărei Biserici Ortodoxe locale. Episcopii au ranguri diferite: arhiepiscopi, mitropoliți și patriarhi în fiecare țară ortodoxă, după practica și dreptul canonic ortodox.


În unele țări creștine se află diaconi, preoți și chiar episcopi hirotoniți necanonic de episcopi caterisiți și schismatici. Ei nu pot săvârși în Bisericile Ortodoxe canonice nici un fel de slujbe, pentru că nu li se recunoaște valabilă hirotonia. La fel sunt opriți de cele sfinte, adică de săvârșirea sfintelor slujbe, toți preoții caterisiți cărora li s-a luat harul pentru grave abateri de la disciplina Bisericii. Caterisirea se face de către episcopul locului, cu aprobarea Sfântului Sinod. Ea poate fi temporară sau pe viață și poate fi ridicată numai de episcopul respectiv și Sfântul Sinod. Orice slujbe și servicii religioase săvârșite de slujitori necanonici, schismatici sau caterisiți nu sunt valide, adică nu au nici o valoare, ca și cum ar fi fost făcute de oameni laici nehirotoniți.

Care este autoritatea supremă a Bisericii Ortodoxe?


Autoritatea supremă a fiecărei Biserici Ortodoxe naționale este Sfântul Sinod local respectiv, adică adunarea tuturor episcopilor ortodocși din fiecare țară. Iar autoritatea supremă a întregii Biserici Ortodoxe este Sinodul ecumenic format din episcopii tuturor Bisericilor Ortodoxe. Sinodul ecumenic, adică universal, ca și cel local, adică național, conduce Biserica lui Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt.


Hotărârile Sfântului Sinod trebuie respectate de către toți membrii Bisericii Ortodoxe respective: cler și popor.


Ioanichie Bălan; Călăuză ortodoxă în Biserică vol. 1

Distribuie
4 comentarii la „Cine conduce Biserica Ortodoxă?”

Comentariile sunt închise.