joi. sept. 24th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cine sunt cei ce își fac chip cioplit?

„Să nu îți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujești” (Ieșirea 20, 4-5).

Față de această poruncă greșesc cei care, fie nemijlocit slujesc idolilor, închinându-se făpturii și nu Ziditorului, precum păgânii și închinătorii la idoli; fie mijlocit, prin grija ce o poartă materiei și lucrurilor lumești, precum cei lacomi, despre care dumnezeiescul Pavel a spus: „Omorâți în mădularele voastre cele pământești: desfrânarea… și lăcomia, care este închinare la idoli” (Coloseni 3, 5) și, pe lângă aceștia, cei înbuibați, despre care spune: „Pântecele este dumnezeul lor” (Filipeni 3, 19).

Și pe scurt, cei ce au o evlavie fățarnică și nu adevărată, și toți cei care își mărginesc cucernicia la lucrurile părelnice și nesocotesc „pe cele mai cu greutate ale legii: judecata, mila și credința” (Matei 23, 23).

Față de această poruncă încă greșesc cei ce cred în nălucirile viselor. Și, pe scurt, câți împătimiți și iubitori de plăceri se avântă spre chipurile și idolii patimilor lor pe care și-i întipăresc în minte.

Sfântul Nicodim Aghioritul; Carte foarte folositoare de suflet

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap