Isaac Sirul
Distribuie

Citate despre suferință ale Cuviosului Isaac Sirul

• Să îți aduci aminte de Dumnezeu în orice împrejurare, pentru ca și El să-Și aducă aminte de tine când vei cădea în ispite.

• Cel care nu are ispite, se află departe de calea lui Dumnezeu și nu pășește pe această cale, nici nu merge pe urmele Sfinților.

• În funcție de măsura smereniei noastre se ușurează și greutatea suferințelor prin care trecem.

• Inima împietrită și lipsită de milă nu se curățește niciodată, în timp ce omul milostiv devine doctor al sufletului său.

• Suferințele și pericolele nimicesc iubirea de patimi, în vreme ce odihna sau lâncezeala hrănește și crește patimile.

• Cel care se amestecă cu treburi lumești este ocupat cu multe discuții; să nu crezi că acesta poate să-și păstreze sănătatea sufletească.

• Cel care are ură în inima lui, îl are, împreună cu aceasta, și pe diavolul

• Nevoitorii duhovnicești sunt ispitiți pentru a-și mări bogăția lor sufletească.

• Cei neglijenți sau nepăsători sunt ispitiți pentru a se păzi de tot ceea ce cu adevărat le dăunează, oamenii lumești sunt ispitiți pentru a se trezi, cei care sunt îndepărtați de Domnul sunt ispitiți pentru a se apropia de El, prietenii lui Dumnezeu sunt ispitiți pentru a intra cu curaj în Casa Lui cea sfântă, în lăcașul Său, iar rugăciunea lor să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu…

• Slavă lui Dumnezeu că, cu medicamente amare, ne dăruiește desfătarea sănătății duhovnicești!

• Nevoitorilor duhovnicești care rabdă ispitele, Dumnezeu le dă mângâiere și bucurie.

• La Dumnezeu, Care este Izvorul dreptății, nu există nedreptate.

• Cugetul smerit al inimii este vindecarea tuturor suferințelor.

• Ispitele, care ni se întâmplă în mod neașteptat, ne învață să devenim iubitori de durere sau primitori de suferință și să ne atragă, chiar și fără să vrem, la pocăință.

• Suferințele sau necazurile care vin asupra oamenilor sunt vlăstare ale relelor proprii săvârșite de aceștia. Dacă pe acestea – adică necazurile – le răbdăm cu rugăciune, ajungem la restabilirea prezenței binelui în viața noastră.

• Sămânța nu se va înțeleni și nu va crește fără pământ și fără apă, iar omul nu se va folosi fără dureri voite (pe care le acceptă de bunăvoie) și fără ajutor dumnezeiesc.

• Cei ce trec prin ispite niciodată nu sunt lăsați de Pronia lui Dumnezeu să cadă sub puterea diavolilor.

• Nu este posibil să cunoaștem Adevărul fără primirea ispitelor.

• Calea lui Dumnezeu este o cruce zilnică, pentru că nimeni în cer nu a urcat prin lâncezeală sau prin lenevie.

• Dumnezeu nu dă o harismă mare fără o ispită mare. În funcție de ispite sunt date și harismele, potrivit înțelepciunii Lui.

• Fără rugăciune și fără răbdare, cel care vrea să biruiască ispitele nu se va feri de ele, ci se va încurca mai mult în ele.

• Roagă-te să nu îți vină ție ispită, însă, dacă ea va veni, să o primești ca fiind a ta proprie și nu ca una care a venit din afară, de altundeva.

• Dumnezeu lucrează cu stăruință prin mijlocul încercărilor la mântuirea noastră cea de mare preț… Iubirea lui Dumnezeu se câștigă când răbdăm… ne învață în mod pedagogic în această viață trecătoare să ne bucurăm și să ne odihnim veșnic… Să avem răbdare în toate cele care vin asupra noastră, spunând rugăciunea Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! sau Slavă Ție, Dumnezeule!, cu credință și cu evlavie.

• Când simți înăuntrul tău bucuria Sfântului Duh, atunci mâhnirile și suferințele acestei vieți devin mai dulci decât mierea, ne spune Cuviosul Isaac Simi.

Cuvioasa Teodora a spus: „Străduiți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă. Pentru că, așa cum copacii, dacă nu vor fi loviți de furtuni și nu vor fi udați, adăpați cu ploi îmbelșugate, nu pot să aducă roadă, același lucru se întâmplă și cu noi. Această viață este perioada furtunilor. Dacă nu vom trece prin multe suferințe și ispite, nu ne vom învrednici să devenim moștenitori ai Împărăției Cerurilor„.

din cartea Suferințele sunt binefăcătoare în viața noastră

Distribuie
Un comentariu la „Citate despre suferință ale Cuviosului Isaac Sirul”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *