Distribuie

Mai înainte ca Domnul să Se arate poporului și să purceadă la lucrarea săvârșirii iconomiei mântuirii noastre, a fost trimis Sfântul Ioan Înaintemergătorul ca să-i pregătească pe oameni spre a-L primi pe Hristos. Această pregătire consta în chemarea la pocăință și de atunci pocăința a devenit calea spre Domnul Mântuitorul și pragul credinței în El. Mântuitorul Însuși Și-a început propovăduirea prin cuvintele: „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu 1, 15).

Pocăința și credința se întăresc una pe cealaltă în cel ce caută mântuirea. Pocăința îl apasă cu povara păcatelor și îl înfricoșează cu nemitarnica judecată a dreptății dumnezeiești. Vine însă credința și i-L arată pe Izbăvitorul, Cel ce ridică păcatele lumii. Cel ce se pocăiește se alipește de Izbăvitorul și, lepădând povara păcatelor prin mărturisire, aleargă cu bucurie în urma Lui, pe calea poruncilor Lui.

În acest chip, credința se naște din pocăință și se sprijină pe ea. Cel ce se pocăiește se ține strâns de credință fiindcă își simte izbăvirea. Credința trăiește din pocăință. Fără pocăință, ea se aseamănă unui pom lipsit de sevă, uscat și neroditor.

Sfântul Teofan Zăvorâtul; Tâlcuiri la Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *