Distribuie

Creștinii ortodocșii intră astăzi în război. Dar cu cine? Ei au declarat război patimilor și diavolului odată cu începutul Postului Mare.

Războiul creștinului ortodox nu este împotriva oamenilor cu trup și sânge, ci împotriva puterilor netrupești. De aceea nici nu ne-a dat arme pentru trup, ci arme duhovnicești atât de strălucitoare, încât demonul cel viclean să nu poată nici măcar strălucirea să le-o privească si să fugă.

Sfântul Apostol Pavel ne spune despre această luptă împotriva diavolului: ”Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății. Și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6, 14-17). Ai văzut că vrea să ne apărăm fiecare mădular al trupului și să ne învețe ce trebuie să știe cei chemați să lupte în război?

Înarmați, așadar, cu arme ca acestea, să nu ne temem de luptă, să nu dăm înapoi de la a-l înfrunta pe diavol și nici să fim nepăsători.

Dar unde este câmpul de luptă și unde putem fi noi înfrânți de diavol? Dacă nu găsește pe cineva gol și pustiu hălăduind prin ascunzătorile sale, nu cutează să-l atace. Dacă nu ne vede umblând în „pustie”, nu are curaj să se apropie de noi.

Pustia și locul diavolului nu sunt altele decât păcatul. Avem nevoie de pavăza mântuirii și de sabia Sfântului Duh ca să nu avem de pătimit, dar și ca să-i tăiem capul fiarei, dacă ar voi să ne atace. 

Se cuvine a lupta curajos și neîncetat, fiindcă avem a face cu inamici care ne urăsc așa de mult, încât nu-i posibil a nădăjdui, nici în vreo pace sau armistițiu, nici în vreo slăbire și încetare a războiului.

Acest război trebuie dus fără încetare ori slăbire, nu numai acum în Postul Mare ci până în vremea morții și cu toată bărbăția sufletului, pe care ușor o dobândești dacă o ceri de la Dumnezeu. Tot ajutorul este gata pentru cel ce se luptă, însă el trebuie primit cu lepădare de sine.

Distribuie