Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum a cinstit Maica Domnului pe cel ce i-a cinstit numele

Distribuie

Cum a cinstit Maica Domnului pe cel ce i-a cinstit numele. În cetatea Artesauza în țara Nederlandei, un călugăr avea evlavie foarte mare către Maica Domnului și făcea mare cinstire numelui Maria. În fiecare zi când se ruga citea psalmi, care începeau cu slovele care sunt în numele Maria. Astfel întâi citea un psalm, care să înceapă cu slova M, apoi citea alt psalm, care începea cu slova A, apoi citea un psalm cu slova  R, altul cu slova I, apoi altul cu slova A.

Acel călugăr ce se chema Ioațian, a murit în anii de la Hristos, 1179, noaptea, în ajunul Sfântului Andrei. Din gura lui a crescut un trandafir și era într-însul slova M, din ochiului lui drept a crescut alt trandafir și era scrisă slova A, din ochiul cel stâng a crescut alt trandafir și era scrisă într-însul slova R, din urechea dreaptă și stîngă au crescut alți doi trandafiri și într-înșii slovele I și A, făcând toate împreună cuvântul Maria.

Într-acea vreme călugării au făcut știre episcopului întru a cărui ascultare era el. Episcopul, dimpreună cu ceata bisericească, au dat mare cinste și au făcut litie la acel trup. Trandafirul din gură l-au luat, l-au pus în vasul de grijanie și a rânduit să se păstreze la Altar. Acel trandafir nu s-a veștejit niciodată; iar ceilalți îndată ce au fost ridicați s-au uscat. Trupul acestui călugăr luându-l episcopul l-a îngropat în biserică ce era sfințită Maicii Domnului; iar pentru pomenire tot el a scris acest lucru pe o tablă, pe care a dat-o să se păstreze în visteria bisericii.

din cartea: Minunile Maicii Domnului

Distribuie