Distribuie

Ce sunt duhurile rele? Duhurile rele există și lucrează neîncetat cu vrăjmășie împotriva oamenilor. Dacă ele nu se văd, se văd însă semnele lucrării lor, relele sau nenorocirile care se abat adeseori asupra noastră și asupra caselor noastre. Poarta prin care pătrunde lucrarea duhurilor rele sunt patimile și slăbiciunile noastre înainte de orice, precum și lipsa de rugăciune în casă sau lipsa preotului și a slujbelor de sfințire (sfeștania) pe o perioadă lungă de timp. Acolo unde nu este chemat numele lui Dumnezeu, ba mai mult este invocat cu timp și fără timp numele diavolului, acesta din urmă se va instala cu duhurile lui mai devreme sau mai târziu, aducând cu sine tulburare multă.

De unde știm că locuința noastră este tulburată de duhuri rele. Cum spuneam mai sus, semnele prezenței și lucrării duhurilor rele sunt tulburarea, neliniștea, răul de orice fel sau nenorocirile care bântuie uneori casa noastră, familia noastră. Adeseori, vin credincioși la biserică și se plâng de faptul că de la un timp totul le merge rău în casă, totul parcă merge pe dos, nu mai este liniște, întâmplările rele se țin lanț, nimic nu le mai reușește. Alteori, neliniștea este însoțită și de o frică continuă inexplicabilă, resimțită mai ales de copii și de membrii de gen feminin ai familiei și de sentimentul vecinătății a ceva rău.


Trebuie știut că lucrarea diavolului și a duhurilor rele îmbracă forme dintre cele mai diverse, de la răul care este atât de firesc și obișnuit încât este trecut drept lucru bun până la situațiile cele mai evidente și înfricoșătoare de demonizați, adică de oameni stăpâniți de demoni.


Acestea sunt situații când trebuie să chemăm preotul pentru a săvârși slujba prevăzută de Biserică ”pentru casa care este stăpânită de duhuri rele”,


Ce slujbă săvârșește preotul cu acest prilej? Preotul va săvârși sfințirea apei mici sau sfeștania însoțită de o rugăciune specială de alungare a duhurilor rele, în care, între altele el se roagă cu stăruință lui Dumnezeu: „Tu, Doamne, întărirea celor ce-și pun nădejdea în Tine, zidul cel tare al celor ce-și pun încrederea în Tine, depărtează, izgonește și împrăștie toată lucrarea diavolească, toată năvălirea satanei, toată bântuiala puterii celei potrivnice, de la casa aceasta și de la cei care locuiesc în ea, care poartă semnul crucii Tale celei biruitoare și înfricoșătoare împotriva demonilor, și care cheamă numele Tău cel sfânt… Însuți, Stăpâne, păzește pe toți care sunt în casa aceasta de toată vătămarea și ispita, izbăvindu-i de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă întru întuneric, de întâlnirea cu demonul de amiază…”


Cum ne pregătim pentru această slujbă? Acasă credinciosul va pregăti pentru slujbă o măsuță și toate celelalte ca pentru sfeștanie.

Mai importantă este pregătirea sa sufletească. Iată ce scrie cartea de slujbă referitor la pregătirea credinciosului pentru aceste rugăciuni: „Cine va voi să i se citească în casă aceste rugăciuni trebuie să postească ziua aceea și să facă milostenie după cum îi va fi puterea, și cu râvnă să se roage lui Dumnezeu, dar mai întâi să se mărturisească. Este bine, de asemenea, dacă este cu putință, preotul să săvârșească mai întâi Sfânta Liturghie la biserică, la care să participe și cei ce doresc slujba.


din cartea: Casa creștinului, ghid practic al creștinului ortodox

Distribuie