Distribuie

Iată un cuvânt rostit de Mântuitorul nostru spre întărirea și mângâierea noastră: „Cel ce va crede și se va boteza se va mântui” (Mc. 16, 16). Ce poate fi mai mângâietor pentru sufletul credincios și botezat, decât acest cuvânt care-i promite veșnica mântuire?

Iubiți creștini, slavă lui Dumnezeu că noi credem în Evanghelie și suntem luminați prin Sfântul Botez! Dar haideți să vedem care este puterea Sfântului Botez și să înțelegem cum am fost înainte de Botez și ce am devenit după Botez, ca să primim astfel o mângâiere mare! Prin Sfântul Botez ne-am izbăvit de toate necazurile si am primit fericirea, prin harul lui Durnnezeu.

Înainte de Botez eram despărțiți de Dumnezeu, dar prin Botez ne-am apropiat de El. Înainte de Botez eram dușmanii lui Dumnezeu, dar după Botez ne-am împăcat cu El și Dumnezeu S-a împăcat cu noi. Dacă înainte de Botez eram fiii mâniei lui Dumnezeu, după Botez ne-am făcut fiii milostivirii Lui. Dacă înainte de Botez eram fiii întunericului și ai diavolului, după Botez am devenit fiii luminii și ai lui Dumnezeu. Dacă până la Botez eram întinați de păcate, după Botez am fost spălați, sfințiți și îndreptați.

Dacă până la Botez eram pe calea pieirii, după Botez suntem pe calea mântuirii. Dacă până la Botez ne erau închise ușile vieții veșnice și ale împărăției cerului, după Botez ele s-au deschis și am intrat fără opreliști, păziți fiind de harul Sfântului Botez. Aceste și alte binefaceri ale lui Dumnezeu le-am primit și le primim prin Sfântul Botez, fără vreun merit al omului, doar datorită iubirii de oameni a lui Dumnezeu. Căci ce merită cel ce era pe calea pieirii?

Slavă bunătății lui Dumnezeu, slavă iubirii Sale de oameni, slavă milostivirii Sale, slavă îndurărilor Sale! Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac! Această milostivire mare a lui Dumnezeu ne-a fost dobândită de Fiul lui Dumnezeu Cel Unul-Născut, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, prin Sângele Său cel scump și prin moartea Sa.

Iubiți creștini, să ne aducem aminte de Sfântul Botez și să ne cercetăm pe noi înșine oare trăim într-un mod demn de Sfântul Botez? Ca nu cumva chiar Botezul să ne fie spre o mai mare osândire în ziua Înfricoșătoarei Judecăți a lui Hristos, unde va fi judecat orice cuvânt, orice faptă și orice gând nelegiuit. Amin.

Sfântul Tihon din Zadonsk; Scurte cuvinte de învățătură

Distribuie
2 comentarii la „Cum am fost înainte de Botez și ce am devenit după Botez?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *