Sfanta Scriptura
Distribuie

Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. La un copil de clasa întâi, dacă i s-ar preda un lucru de academie, ce știe acela? El de-abia învață câteva cuvinte: ușă, ac, rac și cutare. De-abia învață cum să facă un cârlig, să scrie litera a, b, c și dacă-i spui lucruri mari nu înțelege nimic. Așa citim și în Sfânta Scriptură. Dacă mă apuc să spun lucruri adânci din Sfânta Scriptură, ori adormiți cu toții, ori plecați. Vă plictisesc, pentru că vă dau vouă hrană prea tare.

Nu auziți ce spune Apostolul Pavel? Cât ați fost prunci în Domnul nostru Iisus Hristos, vam hrănit cu laptele cel cuvântător al Evangheliei, că nu erați în stare să mâncați hrană vârtoasă. Așa se întâmplă în Scriptură. Sunt cuvinte tari și hrană tare în Scriptură, pentru cei desăvârșiți, nu pentru poporul de la țară. Dacă unui copil care suge de la pieptul mamei lui, i-aș da să mănânce carne, îl hrănesc sau îl omor? Îl omor. De ce? Pentru că are dinți de lapte, moi. Așa pățește cel ce se bagă în Sfânta Scriptură cu dinții înțelegerii de lapte. De aceea spune Sfântul Grigorie de Nyssa: „Nu spargeți oasele Scripturii, având dinții înțelegerii voastre de lapte, ca să nu pieriți”.

Deci Sfânta Scriptură este așa cum ai merge mata pe o câmpie și găsești o fântână cu ciutură. Și dacă ești însetat, doar n-o să bei toată fântâna, când ți-e sete. Dar ce faci? Din fântână scoți apă cu ciutura, din ciutură pui în căldare, din căldare în cană și din cană pui în pahar. Din pahar bei cât îți trebuie și fântâna rămâne curată și tu ți-ai potolit setea.

Așa să faci și cu citirea Sfintei Scripturi. De aici s-au făcut sectele. S-au băgat în Sfânta Scriptură după capul lor. Sfânta Scriptură este foarte adâncă și cine o citește fără tălmaci, fără să știe cum o explică Sfinții Părinți, se prăpădește. Dar nu-i de vină Sfânta Scriptură – căci apa este cuvântul lui Dumnezeu -, e de vină omul care se bagă în Sfânta Scriptură nepregătit și fără să înțeleagă lucrurile.

Nu vă luați după sectari, care răstălmăcesc Scriptura, că vă prăpădiți. Auzi ce spune Sfântul Apostol Petru despre scrierile Sfântului Apostol Pavel: În toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înțeles, pe care cei neștiutori și ne întăriți le răstălmăcesc, ca și celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.

Vă dau un exemplu: Ridicat-ai de la mare caii Tăi, tulburând ape multe. Tu acolo crezi că este vorba de mare și de cai și de ape. Când colo, marea-i toată lumea, caii sunt apostolii care au alergat să predice în toată lumea cuvântul lui Dumnezeu, apele multe sunt toate popoarele păgâne, care au fost tulburate de predicarea Evangheliei și de dărâmarea capiștilor idolești. Iată cum se citește în Sfânta Scriptură și cum înțelegem noi.

Nu poate un copil mic să știe cele preaînalte. Așa și omul care-i simplu, de la țară. Te duci și-i arăți acolo: „Nu te închina la icoane, că este chip cioplit”. Dar ce legătură are idolul cu sfintele icoane? La porunca a doua din Decalog zice: Să nu-ți faci ție chip cioplit, nici asemănarea vreunui lucru din câte sunt în cer sus, pe pământ jos, în apă și sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujești. Aici de idoli vorbește. Porunca a doua. Dar dă câteva file mai înainte, la Facere și la Ieșire, și-ți spune acolo: Și a spus Dumnezeu lui Moise, să facă cortul mărturie cioplit din lemn de salcâm; și să facă sicriul Legii Domnului, îmbrăcat cu aur și doi heruvimi de aur deasupra lui, și să se facă perdeaua care stă înaintea sfintelor, de in mohorât răsucit, cu heruvimi cusuți și cutare.

Uite, acolo în Decalog spune Dumnezeu să nu faci chip cioplit și dincoace spune să faci chip cioplit: Vei face doi heruvimi de măslin, de șase coți înălțime și vei face chipuri de heruvimi. Icoane, nu?

Iată, Dumnezeu acolo se pare că spune să nu faci icoane, dincoace spune să faci icoane. Și un sectar te duce pe tine, care nu știi, și-ți arată numai acolo, dar dincoace nu-ți arată. Și tot Dumnezeu a spus să facă icoane. Nu-i prost sectarul să-ți arate și arma care-i împotriva lui.

De aceea vă spun să vă țineți de post și de Biserică! Sfântul și dumnezeiescul Părinte Efrem Sirul spune așa: „Dacă citim noi în Sfânta Scriptură și ajungem la un loc unde nu înțelegem, să nu o luăm după mintea noastră și să zicem că aici este un loc răzvrătit sau nedrept. Să-i spui dracului acestuia, al iscodirii, care te duce la erezie și la sectarism: „Ia ascultă, diavole! Ce-mi spui tu mie, că aici în Sfânta Scriptură este ceva nedrept? Eu am auzit pe Duhul Sfânt, Care spune așa: Credincios este Domnul întru toate cuvintele Sale, și cuvios întru toate lucrurile Sale”.

Deci clar că Dumnezeu este credincios întru cuvintele Sale. Dacă îți mai pune la îndoială cutare lucru din Scriptură, zi către demonul acesta: „Ia ascultă, diavole – să-i spui în gând -, eu am auzit pe Duhul Sfânt zicând așa: Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint cu foc lămurit, și ispitit și curățit de șapte ori. Ai auzit cuvintele Domnului? Sunt cuvinte curate; argint cu foc lămurit, și ispitit de șapte ori. Deci clar!”

Deci asta am vrut să vă spun, pentru că dați de sectari. Să nu vă luați după ei. Aveți păstori; aveți biserica voastră istorică de sute de ani acolo. Biserica noastră-i de două mii de ani, iar sectele astea știți cum au apărut? Ca ciupercile după ploaie; ca neghina prin grâu. Niște buruieni crescute la umbra Bisericii.

Aceștia sunt cei de care spune Mântuitorul în Evanghelie: În vremea de apoi mulți prooroci mincinoși se vor arăta și pe mulți vor înșela. Sectarii schimbă adevărul Scripturii și sucesc înțelesul Scripturii după capul lor, se rătăcesc și ei și rătăcesc și pe cei care îi ascultă.

Deci acesta mi-a fost scopul cuvântului de astăzi, să nu dați crezării cuvintelor sectarilor, cum zice și Sfântul Ioan Evanghelistul: Fiilor, nu dați crezare oricărui duh. Cercați, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Cine te învață să nu te închini la sfintele icoane, sau să nu asculți de preoți, sau să nu mergi la biserică, sau să nu faci Sfânta Cruce, sau să nu te închini la Sfintele Moaște, sau să nu ții Duminica, sau altceva rău de te învață, fugi de el că acela-i pecetluit de Antihrist.

Ilie Cleopa, Ne vorbește părintele Cleopa vol. 3

Distribuie
7 comentarii la „Cum citim în Sfânta Scriptură?”
  1. […] – Oamenilor cuprinși de slavă deșartă, care se întâmplă să fie educați în învățătura lumească, le aplică următoarea uneltire: când încep studiul Sfintei Scripturi, le descoperă imediat tâlcuirea ei. Astfel, încet-încet îi înșală şi în cele din urmă îi aruncă în erezii şi blasfemii. Teologia aceasta demonică, sau mai bine-zis pălăvrăgeala, o pot pricepe din tulburarea şi mulțumirea de o clipă pe care o simt în ceasul tâlcuirii fragmentelor din Sfânta Scriptură. […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *