Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum greșesc cei ce încalcă porunca a 7a?

Distribuie

Să nu desfrânezi

Față de porunca a 7a greșesc nu numai cei ce desfrânează cu femeia măritată a aproapelui, ci și cei care desfrânează cu o femeie necăsătorită. Fiindcă, după cel de al patrulea canon al Sf. Grigorie al Nissei și desfrânarea se socotește preadesfrânare. Greșesc acei călugări care desfrânează sau se însoară, acei care cad în desfrânare duhovnicească, adică în erezie și învățătură rătăcită. La această poruncă se adaugă lăcomia pântecelui, cântecele (deșuchiate), înfățișările dezmățate și ațâțătoare și toate câte sunt pricini ale desfrânării. Față de porunca a 7a greșesc bărbatul sau femeia, dacă s-au sulemenit, ori s-au împodobit peste măsură, ori au folosit vopsele și miresme într-un scop ticălos și au pricinuit sminteală altuia. Dacă cineva a îndemnat pe altul la păcate trupești, ori a fost mijlocitor la asemenea fapte, prin scrisori, vești, daruri sau prin altele de acest fel.

Distribuie