Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum greșesc cei ce încalcă porunca a cincea

Distribuie

Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ

Față de această poruncă greșesc acei copii care nu-și cinstesc părinții cu aceste patru îndatoriri: cinstire, iubire, ascultare și recunoștință. După cum și ei trebuie să capete de la părinți aceste șase: bună creștere, bună sfătuire prin cuvânt, pildă bună de viață prin fapte, să-i ferească de rele întovărășiri, să-i dea pentru învățătură de carte și meșteșug la dascăli și meșteșugari pricepuți și să le pedepsească abaterile ca să-i cumințească. Greșesc câți nu cinstesc pe părinții lor duhovnicești, arhierei, preoți, învățători și pe câți au ajuns stareți ai lor, luând chipul îngeresc. Greșesc slujitorii care nu-și cinstesc superiorii, precum și supușii care nu-și cinstesc pe mai marii și cârmuitorii lor. Și într-un cuvânt toți câți, după ce au primit faceri de bine, nu-și cinstesc pe binefăcătorii lor.

Față de această poruncă greșește încă cineva dacă și-a căsătorit copiii fără voia lor, sau i-a făcut căIugări cu de-a sila, sau i-a pus în vreo altă stare fără ca ei să dorească. Sau dacă nu i-a trimis la biserică, sau nu i-a îngrijit ca ei să deprindă bune purtări, sau nu i-a pedepsit când au greșit, sau nu i-a învățat carte sau vreun meșteșug. Deopotrivă și copiii, dacă nu și-au ajutat părinții în nevoile lor, sau nu i-au căutat la boala lor, sau nu-i mai suferă când îmbătrânesc și fac lucruri nepotrivite. Pe lângă acestea greșește și bărbatul care n-a purtat de grijă soției sale, sufletește și trupește, sau a ocărât-o peste măsură, sau a pedepsit-o pe nedrept. La fel și femeia, dacă n-a ascultat de bărbatul ei. Față de această poruncă greșesc încă și toți stăpânitorii și dregătorii, dacă nu poartă de grijă slujitorilor și supușilor lor, sufletește și trupește.

Distribuie