Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum greșesc cei ce încalcă porunca a noua

Distribuie

Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapa lui tău

Față de această poruncă greșesc cei care mărturisesc lucruri mincinoase și nedrepte, ca să păgubească și să facă rău aproapelui lor. Cei care au bănuieli si presupuneri împotriva fratelui lor. Cei care își bat joc de scăderile din naștere ale minții, glasului, feței sau ale celorlalte mădulare din trupul aproapelui, fiindcă el nu e vinovat de aceste cusururi. Greșesc și acei judecători care, din părtinire, sau pentru unele daruri, sau fiindcă nu cercetează bine pricina, fac o judecată nedreaptă.

Față de această poruncă mai greșește încă cineva dacă a sfătuit sau a îndemnat pe altul să dea mărturie mincinoasă. Dacă a împiedicat pe altul, cu învinuiri nedrepte, să capete vreo dregătorie. Dacă putea să împiedice învinuirile și mărturiile mincinoase și nu a voit. Dacă poartă vorbe și vești spre paguba aproapelui. Dacă a osândit sau a bârfit sau a ascultat cu plăcere cum alții bârfesc, sau a lăudat pe clevetitor. Dacă a lingușit și a lăudat, mințind, pe cineva.

Distribuie