Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum greșesc cei ce încalcă porunca a șasea

Distribuie

Să nu ucizi!

Față de această poruncă greșesc cei ce ucid pe cineva fie cu mâna lor, fie prin alt mijloc, sau cu ajutorul sau cu îndemnul lor. Cei care ucid pe cineva sufletește, cum sunt ereticii, învățătorii mincinoși și toți acei creștini care sunt pricină de sminteală pentru alții, cu pilda vieții lor ticăloase. Cei care, la vreme de ciumă, știind că sunt molipsiți, se alătură altora și-i molipsesc. Cei care își iau singur viața. Și, într-un cuvânt, toți cei care se aruncă pe sine în primejdii. De această poruncă ține și mânia, pizma și celelalte patimi, care ajung pricină de omor.

Față de această poruncă greșește încă cineva dacă a poftit răul aproapelui ori s-a bucurat de nenorocirea aceluia. Dacă l-a pizmuit și s-a întristat de binele lui. Dacă se dușmănește cu altul și dorește să se răzbune pe el. Dacă nu și-a iertat dușmanul sau nu a cerut iertare de la vrăjmașul său. Dacă a alungat pe sărmani cu vorbe urâte. Dacă a folosit buruieni ca femeia să lepede pruncul. Dacă a luat apărarea celor răi. Dacă a iscat sminteli și a cășunat vrajbe. Dacă a bătut pe cineva sau l-a rănit. Dacă a mustrat pe cineva pe nedrept, din mânie și nu din dragoste. Dacă s-a folosit de treapta de învățător, sau de doctor, sau de preot, sau de duhovnic, sau de arhiereu, sau de dregător, fără să fie vrednic. Sau i-a făcut pe alții să se folosească. Dacă a avut de suferit de pe urma îmbuibării sau a beției sau a plăcerilor trupești sau a altor lucruri nelalocul lor.

Distribuie