Distribuie

Din gânduri izvorăște totul, și binele și răul. Gândurile noastre se înfăptuiesc. Cum ne sunt gândurile, așa ne este și viața. Oamenii dau puțină atenție faptului acesta, dar Dumnezeu ne descoperă că gândul este o putere uriașă. Duhul se manifestă prin trup, trup cugetător. Această putere a gândului pune în mișcare materia. Trupul este, în sine, doar mort, fără duh.

O, dacă s-ar schimba la față poporul nostru, cât de bine ar fi! Ar înceta relele, ar înceta aceste necazuri, această tulburare de acum – nimeni în pace, nimeni mulțumit! Slavă lui Dumnezeu, nădăjduiesc că Domnul nu va lăsa poporul nostru, căci mulți sunt cei ce se roagă înaintea Scaunului lui Dumnezeu – Maica Preasfântă, îngerii, sfinții. Și avem mângâiere de la Domnul și prin Sfinții Părinți.

După ce vom cunoaște că suntem iubiți de Dumnezeu? Iată după ce: dacă Domnul ne poartă prin multe necazuri, prin multe pătimiri, multe suferințe și multe dureri de inimă, înseamnă că suntem dragi Domnului. Și El ne ocrotește.

Dacă lumea întreagă s-a ridicat împotriva noastră, înseamnă că-i suntem dragi lui Dumnezeu. Deși ca ortodocși ne-am răcit mult, sunt printre ortodocși multe suflete smerite și blânde care se roagă Domnului să stăvilească răul. Pentru acești smeriți și blânzi nu se poate înfăptui noul plan (instaurarea noii ordini mondiale). Pentru că globaliștii slujesc cu credincioșie satanei, i se plâng că nu pot să-și înfăptuiască planul din pricina ortodocșilor. De aceea pătimesc ortodocșii. Dar ei (globaliștii) nu știu din ce pricină nu pot să-și înfăptuiască planul. Din pricina acestor suflete smerite și blânde, care se roagă lui Dumnezeu, nu pot ei să-și înfăptuiască planul…

Dumnezeu este pretutindenea; bineînțeles că este și când ne rugăm Lui din inimă în fiecare zi. Atunci să înmulțim rugăciunile, să ne rugăm Domnului din inimă ca poporul nostru să se pocăiască, să se întoarcă către bine, pentru binele său. Atunci vom vedea cum se schimbă situația! Se schimbă cu totul situația în jurul nostru. Treptat, încetează vrăjmășiile. Căci noi singuri ne suntem cei mai mari vrăjmași, din pricina gândurilor și dorințelor rele. Acestea ne năruiesc din lăuntru și din afară; au o înrâurire negativă pretutindeni, și asupra celor dimprejur, și asupra vecinilor noștri. Gândurile pătrund, omule! Pătrund în veșnicie, nu numai aici, pe fața pământului.

Starețul Tadei; Pace și bucurie în Duhul Sfânt

Distribuie
Un comentariu la „Cum ne sunt gândurile, așa ne este și viața”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *