Distribuie

Cercetează-te pe tine însuți, sărmane, care te-ai botezat în Hristos și în moartea Lui, ca să afli care este moartea pe care a omorât-o, dacă mergi pe urmele Lui (I Petru 3, 18). Și arată-mi felul morții pe care o ai tu. El este fără de păcat și, arătându-ți-se ție, ți-a premers în toate:

În sărăcie, iar tu nu suporți sărăcia; El n-a avut „unde să-și plece capul” (Matei 8, 20); iar tu nu suporți înstrăinarea cu bucurie;

El a suportat ocările, iar tu nu suporți nici o ocară; El nu s-a răzbunat, iar tu nu rabzi să nu răzbuni răului cu rău; El, pătimind, nu s-a mâniat, iar tu, făcând pe altul să sufere, te mânii pe el;

El, defăimat, a rămas netulburat, iar tu, nedefăimat, te tulburi; El s-a smerit, mângâindu-i pe cei ce păcătuiau împotriva Sa, iar tu îi bați cu cuvântul și pe cei ce te iubesc;

El a răbdat cu bucurie cele ce se aduceau asupra Sa, iar tu, auzind ceva de mică supărare, te tulburi; El este blând cu cei ce cad în păcat, iar tu te mândrești față de cei mai mari ca tine;

El s-a dat pe Sine pentru cei ce au păcătuit împotriva Sa, până la a-i mântui, iar tu nu te porți da pe tine nici pentru cei ce te iubesc.

Iată ce ți-a dat El și cu ce i-ai răsplătit Lui. Cunoaște-L pe El din faptele Sale, și pe tine, din faptele tale. Dacă ai murit cu El, cine face faptele acelea sau păcatele acelea!…

Cercetează-te deci și tu, cel ce te-ai botezat în numele Lui, dacă acestea sunt faptele în care s-a arătat; sau cum te vei arăta în ziua slavei Lui și cum vei fi încununat, dacă nu ai cununa pentru patimile pe care le-ai biruit, pe care le-a biruit mai înainte de tine și împăratul tău, dându-Se pildă ție pe Sine.

Căci, când se va arăta în slava Sa împăratul împăraților și Domnul domnilor, și se va arăta, văzut de tot neamul omenesc, în marea Sa slavă, având semnele pe care le-a pătimit pentru noi, iar tu te vei arăta neavând patimile Sale în trupul tău, îți va spune: „Nu te știu pe tine„.

Și văzându-i pe toți sfinții care au murit pentru numele Său având semnul Său, te vei rușina să apari în fața lor. Cercetează viața tuturor sfinților și îi vei afla pe ei ca pe cei ce au răbdat răul și nu l-au răsplătit cu rău. Căci sângele tuturor strigă: „Răzbună-ne pe noi față de cei ce locuiesc pe pământ ( Apocalipsa 6, 10 ).

Iar eu, care am iubit toată odihna, ce voi spune în ziua aceea, văzându-i pe prooroci și pe apostoli și pe mucenici și pe ceilalți sfinți care, suferind răul de la alții, s-au arătat îndelung răbdători, nerăspunzând răului cu rău, nici mâniindu-se, știind că nu este voia omului, ci nedreptate diavolului, care i-a silit pe ei să le facă lor acestea.

Cercetează-te deci și tu pe tine, iubite frate, ce faci, și înțelege gândul pe care îl ai înaintea lui Dumnezeu. Căci nu-l vei putea ascunde în ceasul acela. Nu va fi în puterea voii tale omenești să critici pe cineva, ci, când va avea loc Învierea (de obște), fiecare va învia îmbrăcat în faptele sale, ca într-o haină, fie în dreptate, fie în nedreptate.

Acestea vor vorbi despre tine și ele știu unde este locul tău. Fericit este cel ce a luptat și s-a dezbrăcat de cele ce-l atrag spre gheenă și s-a îmbrăcat în cele ce-l atrag spre împărăție. Căci spune Apostolul: „Știm că, dacă acest cort, locuința noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută, veșnică, nefăcută de mână, în ceruri” (2 Corinteni 5, 1).

Isaia Pustnicul, Cartea Filocaliilor cele mai frumoase pagini

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *