Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum să deosebiți conștiința voastră?

Distribuie

Să nu disprețuiți conștiința voastră, fiindcă aceasta vă sfătuiește binele. Ea este o lege sădită în noi înșine, care ni s-a dat ca o busolă ce ne arată drumul cel drept.

Există conștiință bună și conștiință rea. Cea bună este cea care ne sfătuiește, în temeiul legii duhovnicești să îndeplinim poruncile mântuirii, pe când cea vicleană, a diavolului, ne sfătuiește cele ale înșelării, cele pervertite, luând ca pricină trufia și egoismul.

Pentru a putea cunoaște cum să deosebești o conștiință de alta, va trebui să-ți mărturisești regulat gândurile tale și să asculți de sfaturile povățuitorului tău duhovnicesc.

Căci el va deosebi și te va lumina, spunându-ți, de pildă, că cutare gând este al conștiinței celei bune, iar celălalt al celei rele. Și astfel, odată cu trecerea vremii, vei putea să deslușești tu singur gândurile. Ia aminte la conștiința ta.

Faptele tale să fie curate; nu altceva în gură și altceva în inimă. Iubește adevărul; teme-te de mustrarea conștiinței tale; îndreaptă pe omul cel lăuntric, pentru a nu te căi mai târziu în zadar.

Dumnezeu să fie cu tine și Harul Sfântului Duh să te întărească!

Distribuie