Distribuie

Toți cei ce cu ajutorul lui Dumnezeu se nevoiesc trec prin această luptă duhovnicească împotriva gândurilor de curvie, și mare este această luptă, precum mărturisesc Sfinții Părinți. Ea cere o îndoită nevoință, a sufletului și a trupului. În acest scop, trebuie să ne dăm mari osteneli, să ne păzim inima de gânduri cu trezvie, neadormit, și, având frica lui Dumnezeu înaintea ochilor, să nu uităm făgăduințele pe care le-am dat — de a petrece în curăție.

Curăția trebuie să se arate nu doar în viețuirea cea dinafară, ci și în ascunsul inimii omului, când se păzește de gândurile spurcate. De aceea, trebuie să tăiem cu toată osârdia gândurile acestea, să le biruim prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu, precum făceau Sfinții Părinți — în chipuri felurite, dar care au același miez.

Unul dintre Părinți s-a rugat mulți ani așa: Izgonindu-mă acum m-au înconjurat: Bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat (Ps. 16, 11; 31, 8). Altul dintre Părinți spune: Dumnezeule, spre ajutorul ia aminte (PS. 70, 13), iar altul: Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate, și așa mai departe (Ps. 34). Așadar, cheamă-i în ajutor pe sfinți, care s-au nevoit întru curățire, despre care dă mărturie Scriptura — iar când vei avea de purtat un război duhovnicesc deosebit de crâncen, scoală-te îndată, ridică-ți ochii și mâinile către cer și roagă-te așa: „Tu ești puternic, Doamne, și a Ta este lupta: luptă-Te și biruiește în aceasta, Doamne, pentru noi„, și în neputințele tale strigă cu smerenie către Cel atotputernic: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt (Ps. 6, 2).

Aceasta este predania sfinților — și dacă vei birui în această luptă vei cunoaște din cercare (experiență) că, cu harul lui Dumnezeu, aceste gânduri se biruie totdeauna cu numele lui Iisus și că nu este mijloc mai de nădejde pentru a învinge.

Așadar, păzește-te de vederea fețelor și de ascultarea împreună-vorbirilor care stârnesc patimi și răscoală împotriva noastră gânduri necurate, și Domnul să te păzească.

Sfântul Nil Sorski; din cartea: Povețe ale Sfinților

Distribuie
Un comentariu la „Cum să ne împotrivim gândurilor de curvie?”
  1. Sfaturile sunt demne de folos și de urmat, însă, în timpul ispitei când pofta capătă putere, cu greu mai pleci genunchii la pământ! 🤔🙋

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *