Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum să ne împotrivim gândurilor de hulă?

gândurile de hulă
Distribuie

Gândul hulei este nerușinat și rău. El îi sâcâie deopotrivă și pe cei puternici, și pe cei neîntăriți în credință. Nu numai acum, ci și în vechime a fost așa: gândurile de hulă se arătau marilor Părinți și sfinților mucenici, și pe deasupra chiar atunci când chinuitorii voiau să-i dea unei morți amare pentru mărturisirea credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să biruim gândul acesta socotind drept izvor al lui nu sufletul nostru, ci pe dracul cel necurat. Împotriva duhului hulitor roagă-te așa: „Pleacă de la mine, satano; Domnului Dumnezeului meu mă închin și numai Lui voi sluji, iar hula ta pe capul tău să se întoarcă, și Domnul o va trece și pe aceasta în catastif. Așadar, depărtează-te de la mine: Dumnezeu, Cel care m-a zidit după chipul și asemănarea Sa, să te surpe!

Dacă și după aceasta gândul te va chinui cu nerușinare, mută-ți mintea la un alt lucru dumnezeiesc sau omenesc, în hotarele cuviinței.

Păzește-te de trufie și străduiește-te să mergi pe calea smereniei, deoarece Părinții spun că din trufie se nasc gândurile de hulă; ele vin însă și din zavistia (invidia) dracilor — și precum cerbul nimicește șerpii cei otrăviți, tot așa, neatârnat de pricina odrăslirii gândurilor, smerenia este pierzătoare pentru această patimă, și nu numai pentru ea, ci și pentru celelalte patimi. Așa au scris Sfinții Părinți.

Sfântul Nil Sorski; din cartea: Povețe ale sfinților

Distribuie