Distribuie

În lupta pentru a stârpi nesimțirea sufletească este de folos, frate, deasa citire a Dumnezeieștii Scripturi și a cuvintelor de Dumnezeu insuflaților Părinți, aducerea-aminte de Înfricoșătoarea Judecată dumnezeiască, de ieșirea sufletului din trup și de cumplitele puteri ce-l vor întâmpina, cu a căror părtășie a făcut rău în această viață de scurtă vreme și necăjită. Este de folos să ne amintim și de faptul că va trebui să ne înfățișăm cumplitei și dreptei judecăți a lui Hristos și să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea tuturor îngerilor și, îndeobște, a întregii zidiri nu numai pentru fapte, ci și pentru cuvinte și pentru gânduri.

Să-ți amintești adeseori și de această osândă pe care o va rosti înfricoșătorul și dreptul Judecător celor care se vor afla de-a stânga Lui: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor Iui (Mt. 25, 41). Este bine să-ți amintești și de marile necazuri omenești, ca măcar fără voie să se înmoaie în acest chip sufletul împietrit și nesimțitor și să-și dea seama de păcătoșenia sa.

Iar în ce privește iubirea de frați ești neputincios fiindcă primești gânduri de bănuială împotriva aproapelui și crezi inimii tale; asta ți se întâmplă și fiindcă nu vrei să rabzi nimic împotriva voii tale. Așadar, mai întâi de toate trebuie, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu crezi deloc părerilor tale și să te strădui să te smerești din răsputeri înaintea fraților tăi și să-ți tai din tot sufletul voia în fața lor. Dacă vreunul dintre ei te necăjește ori te întristează în vreun fel, tu, după cuvântul Părinților, roagă-te pentru el ca pentru cineva care ți-a făcut un mare bine și vindecă patimile tale. Prin aceasta se va micșora aplecarea ta spre mânie, căci potrivit Sfinților Părinți dragostea este frâu mâniei. Iar mai întâi de toate roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea luare-aminte și înțelegere ca să poți ști care este voia lui Dumnezeu cea bună și plăcută și desăvârșită (Rom. 12, 2), precum și putere de a fi gata spre tot lucrul bun, fiindcă Lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

Cuviosul Avva Dorotei; Povețe ale sfinților

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *