Distribuie

Pune-ți ca poruncă legile Dumnezeieștilor Scripturi, ale Scripturilor adevărate, și împlinește-le fiindcă sunt multe scripturile de tot felul, însă nu toate sunt dumnezeiești. Tu, după ce le vei fi pus la încercare temeinicia și adevărul, ține-te de ele și de cuvintele bărbaților înțelepți și duhovnicești, fiindcă nu toți, ci doar cei pricepuți înțeleg adevărul Scripturilor, și fără mărturia Scripturilor să nu săvârșești nimic.

Eu nimic nu fac fără mărturia Scripturilor, ci lucrez pe cât îmi stă în putere, urmând lor.

Dacă am ceva de făcut, cercetez mai întâi Durnnezeieștile Scripturi, și dacă nu aflu acolo adeverire gândurilor mele spre a începe lucrul, îl amân până ce găsesc. Atunci când o găsesc, lucrez cu bună îndrăznire, cu harul lui Dumnezeu, iar de capul meu nu îndrăznesc să fac nimic, fiindcă sunt neștiutor.

Așa și tu, dacă dorești, săvârșește toate potrivit Sfintelor Scripturi și străduiește-te să îndeplinești cu pricepere poruncile lui Dumnezeu și predaniile Sfinților Părinți.

Dacă tulburările lumești împiedică năzuința inimii tale, nu te speria, fiindcă ești întărit pe piatra cea cu neputință de sfărâmat a poruncilor Domnului și împrejmuit cu predaniile Sfinților Părinți, și în toate să fii râvnitor al celor ce ai văzut și ai auzit în scripturile sfinților, despre care avem mărturie a viețuirii lor cucernice și a înțelepciunii lor și care au umblat drept pe calea mântuirii. Înscriind acestea în inima ta, urmează neabătut pe calea lui Dumnezeu, și, cu harul Lui, nu te vei rătăci de la adevăr, deoarece scris este că nu poate să piară cel înțelept, care trăiește în cucernicie (v. Sir. 39, 7-12), dar cei ce cu minte stricată se străduie să facă cuvântul lui Dumnezeu păcătuiesc și s-au abătut de la calea dreaptă.

Mergi, așadar, înainte și, punând mâna pe plugul Domnului, nu te întoarce înapoi. Așa vei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Și străduiește-te ca după ce ai primit în inimă sămânța cuvântului lui Dumnezeu să nu-ți prefaci inima nici în margine de drum, nici în pietriș, nici în mărăcini, ci să o faci pământ bun, aducând roadă îmbelșugată întru sfințenia sufletului tău (v. Mt. 13, 13-23) — iar Dumnezeu, Cel ce face lucruri preaslăvite și dă toată darea cea bună celor ce împlinesc cu evlavie voia Lui, să îți dea înțelegere și întărire ca să faci sfântă voia Lui, pentru rugăciunile Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și ale tuturor sfinților, că bine este cuvântat în veci. Amin.

Sfântul Nil Sorski; din cartea: Povețe ale sfinților

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *