mar. apr. 20th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Cum se face judecata particulară a fiecărui om

Judecata particulară cu Vămile Văzduhului în lumina Sfintelor Scripturi și Tradiții. Minunata judecată particulară a sufletelor e în strânsă legătură cu vămile văzduhului. Existența vămilor e intemeiată pe Sfânta Tradiție conform cu dumnezeiasca Scriptură din vremi foarte vechi, având la bază tradiția Apostolică.

Mulți se întreabă nedumeriți: „Oare cum o fi și în ce formă s-o fi făcând judecata aceea particulară?” Aceasta se face prin cele 24 de vămi sau tribunale mari, așezate din loc în loc sus în văzduh, în calea sufletelor. Existența vămilor o aflăm cam umbros în Dumnezeiasca Scriptură și mai luminat în Sfânta Tradiție.

Diavolul – Lucifer – balaurul cu îngerii lui îngreuindu-se cu clevetirea fraților lor de îngerat, cu nepăzirea dragostei de Dumnezeu și a slujbei lor, s-au alungat din ceruri. Aceasta ne-o adeverește Dumnezeiasca Scriptură: „Când marele dracon, șarpele cel vechi, diavolul, satana, a fost aruncat din cer pe pământ dimpreună cu îngerii lui, un glas puternic ai grăit din cer: „Acum a venit mântuirea, puterea și Împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că a fost aruncat clevetitorul (diavolul, acuzatorul) fraților noștri, care a clevetit împotriva lor înaintea Dumnezeului nostru ziua și noaptea” (Apocalipsa 12, 9-10 ).

În prăbușirea lor din ceruri îngerii care au căzut mai întâi au ajuns în iad, alții în ape și pe pământ și alții în văzduh. Aceia căzuți în aer formează vămile văzduhului

învățătura aceasta despre vămi – ne încredințează marele dogmatic P. S. Macarie – se reazemă pe tradiția apostolică. Așa vedem pe Sfântul Apostol Pavel că numește văzduhul: regiunea spiritelor rele și pe domnul lor „principele văzduhului„. „Noi nu ne luptăm – scrie el – împotriva trupului și a sângelui; ci împotriva începătoriilor și a domniilor și a stăpânitorului întunericului veacului acestuia, împotriva duhurilor răutății întru cele cerești” (Efeseni 6, 12 ).

Așa vorbind despre oamenii morți în călcări de lege și în păcate, arată că: „ei au umblat după veacul lumii acesteia, după domnul stăpânirii văzduhului, a duhului celui ce acum lucrează în fiii neascultării” (Efeseni 2, 1-2 ). Știind că acele spirite rele dinpreună cu prințul lor se silesc a ne lupta, a ne face rău și a ne împiedica zborul în inălțimile cerului la Domnul Dumnezeu, izvorul tuturor bunătăților, Apostolul ne sfătuiește, zicând: „Luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva diavolului… în ziua cea rea și toate isprăvindu-le să stați” (Efeseni 6, 11-13 ).

La judecata aceasta particulară prin vămile văzduhului însoțesc pe suflet: Îngerii buni care arată faptele bune ale creștinului, demonii care arată faptele rele și ochiul lui Dumnezeu care vede toate precis și judecă toate foarte drept. Despre aceasta amintește adeseori Sfânta Scriptură fiecărui om, zicând: „Bucură-te, omule, că ești tânăr și inima ta să fie veselă în zilele tinereților tale. Mergi în căile inimii tale și după ce-ți arată ochii tăi; dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va aduce la judecata Sa…” (Ecclesiastul 11, 9 ).

Din toate aceste locruri scripturistice, reiese că: „Dumnezeu va judeca toate faptele ascunse (ale fiecărui om în parte) fie bune, fie rele (Ecclesiastul 12, 14 ). Așadar, există cu adevărat judecată particulară, vâmi și tribunale cerești, în care se va aduce și se va judeca fiecare om după faptele lui.

din cartea: Judecata Particulară