prăznuiește duhovnicește
Distribuie

Dumnezeu ne învață cum se cuvine a petrece sărbătorile Sale, zicând: Nici un lucru trupesc nu vei face într-însele (Deuteronom 5, 14; Levitic 23, 3). Voiți să știți și să înțelegeți care sunt lucrurile trupești și faptele lui? Întrebați pe marele Apostol Pavel și el vă va spune, zicând: Iar faptele trupului sunt cunoscute ca unele ce sunt: preacurvia, desfrânarea, necurăție, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beții, chefuri și alte asemenea (Galateni 5, 19-21).

Vrei să știi și care sunt asemenea cu cele de mai sus? Ascultă dar faptele omului fără de Dumnezeu, care le face împotriva legii Atotțiitorului: dănțuirile cele nebunești, umblarea pe la ghicitori, plimbările cele nepermise, pierderea vremii în deșert prin cârciumi și restaurante, pe la clăci, pe la nunți, ascultarea și vederea tuturor acelora care vestesc ție cele ce dărâmă morala și sfințenia vieții tale și nu folosul cel duhovnicesc pentru mântuirea sufletului.


Așadar, acestea și cele asemenea sunt răutățile pe care le vestește Dumnezeu și le pedepsește cu munca veșnică, de le vom lucra în toate zilele vieții noastre. Căci de vom sărbători făcând aceste fărădelegi, Îl vom auzi pe Dumnezeu, zicând: Sărbătorile voastre le urăște sufletul Meu. Și în alt loc zice: Urât-am, lepădat-am sărbătorile voastre și nu voi mirosi jertfele voastre (Isaia 1, 14).


Vezi că nu le zice acestora sărbători ale Sale, ci ale voastre? Adică ale voastre sunt, că voi păgânește, nu creștinește, le păziți. Nu sunt sărbătorile Mele, praznicele Mele, ca sărbătorile voastre cele pângărite și ca nelegiuirile voastre. Sărbătorile Mele sunt sfinte și duhovnicești; deci cu sfințenie și duhovnicește trebuie prăznuite.


Dar vei zice: cum se prăznuiește duhovnicește? De vrei să înțelegi aceste lucruri, ascultă:


– Cel ce în zi de sărbătoare și de praznic mare lasă lucrul din mâinile sale și merge la biserică, se împacă cu toți cei ce au fost supărați din familie sau din vecini și în biserică ascultă dumnezeiasca slujbă cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, unul ca acela duhovnicește prăznuiește.

– Cel ce în posturi și în zile de sărbătoare petrece în curăție cu soția sa, duhovnicește prăznuiește.


– Cel ce învață pe altul să nu lucreze cele rele și să ierte pe cel ce a greșit, acela duhovnicește prăznuiește.


– Cel ce citește dumnezeieștile Scripturi și miluiește pe săraci în zi de sărbătoare, acela duhovnicește prăznuiește.


– Cel ce învață pe cel neștiutor calea cea bună a lui Dumnezeu și mângâie pe cei întristați, pe cei ce au căzut în oarecare primejdii și scârbe, și-i ajută cu tot ce se poate, unul ca acela duhovnicește prăznuiește.


– Cel ce în zi de sărbătoare se duce să cerceteze pe cei bolnavi și pe cei bătrâni și neputincioși și le ajută în nevoia lor, acela duhovnicește prăznuiește.


– Cei ce învață în zi de sărbătoare pe copiii lor sau pe alții să fie cuminți, să învețe rugăciuni către Preabunul Dumnezeu, să nu fure și să nu facă altfel de rău, toți aceia duhovnicește prăznuiesc și cu bucurie de Dumnezeu petrec sfintele sărbători ale Lui.


Iată, frații mei, prin aceste cuvinte v-am făcut cunoscut de ce trebuie să ne ferim în praznicele și sărbătorile noastre și cum trebuie să prăznuim duhovnicește, ca niște adevărați creștini și fii ai Bisericii lui Hristos.


Iar dacă cineva și după ce a auzit aceste învățături, împotrivă va lucra, unul ca acela nu va avea cuvânt de răspuns în ziua morții sale și la înfricoșata judecată a lui Hristos.


Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 9

Distribuie