cununia religioasa
Distribuie

Ce este cununia religioasă? Cununia religioasă este una din cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii, prin care un tânăr și o tânără, de aceeași credință, ortodoxă, se unesc de bunăvoie în fața Sfântului Altar, pentru a conviețui până la moarte, în vederea nașterii și creșterii de copii.

Cum trebuie să se pregătească mirii pentru ziua sfântă a Cununiei lor? Să fie spovediți și împărtășiți cu Preacuratele Taine, cu câteva zile mai înainte; să fie împăcați cu părinții și cu toate rudele; să se îmbrace cuviincios pentru Taina Nunții, cum se cuvine creștinilor iubitori de Hristos și să vină în biserică, la slujba cununiei, cu multă credință, cu evlavie și nemâncați, pentru a primi ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu.

În ce zile de peste an nu se fac nunți și cununii religioase? Biserica Ortodoxă, prin Sfinții Părinți, interzice cu desăvârșire oficierea Cununiei religioase în cele patru posturi de peste an, miercurea și vinerea, precum și în zilele marilor praznice creștine, cum sunt: Sfintele Paști și Săptămâna Luminată, de la Crăciun până după Botezul Domnului, Duminica Rusaliilor, Înălțarea Sfintei Cruci, Adormirea Maicii Domnului etc. Întrucât Biserica nu poate face excepții în aceste zile și în cele patru posturi, este obligatoriu pentru creștini să respecte instrucțiunile canonice din calendar, referitoare la zilele când nu se fac nunți. În cazuri foarte grave, episcopul locului poate face unele excepții. Dar este mai bine să se respecte regulile canonice ortodoxe, întrucât marile sărbători și posturile sunt zile de bucurie duhovnicească, iar nu zile de veselie și ospețe.

Care este ziua cea mai potrivită pentru săvârșirea Cununiei religioase? Este Sfânta Duminică, potrivit rânduielii creștine ortodoxe. Până în ziua cununiei, mirii stau fiecare la părinții lor, iar în dimineața Duminicii stabilite pentru Cununia religioasă, mirii se pregătesc fiecare, ajutați de nașii lor. Apoi mirele, însoțit de rude, merge la casa miresei și de aici vin împreună cu părinții, cu nașii și cu toate rudele la biserică, în satul mirelui. Aici sunt așezați în față, la loc de cinste, și ascultă cu evlavie Sfânta Liturghie, iar preotul și credincioșii se roagă lui Dumnezeu în timpul slujbei pentru binecuvântarea și ajutorul lor în căsătorie. După predică, mirii se împărtășesc cu Trupul și Sângele lui Hristos, dacă au dezlegare de la preot și dacă nu s-au împărtășit mai înainte.

La sfârșitul Liturghiei se scoate Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, cununiile și cele necesare în mijlocul bisericii și începe slujba logodnei și a Cununiei religioase, la care trebuie să participe tot satul, ca martori și rugători, înaintea lui Dumnezeu, pentru noua familie care se întemeiază acum. Cu cât vor participa mai mulți credincioși la cununie și cu cât se vor ruga mai mulți pentru cei doi miri, cu atât le va fi căsnicia mai liniștită și binecuvântată.

După slujbă, preotul binecuvintează mirii și îi însoțește la masa de nuntă din casa mirelui, împreună cu rudele. Iar după binecuvântarea mesei, ospătează cu toții și se veselesc, slăvind pe Dumnezeu, iar preotul ține cuvânt de învățătură; apoi se dau daruri celor doi miri.

Este bine să se facă slujba Cununiei sâmbăta, așa cum se obișnuiește în unele locuri astăzi? În nici un caz nu este canonic să se facă slujba Cununiei sâmbăta, din următoarele motive:

– Sâmbăta este zi de rugăciune pentru cei morți și de pregătire pentru Sfânta Duminică;

– În această zi nu pot participa majoritatea enoriașilor din parohie la slujba Cununiei, ca să se roage pentru cei ce se căsătoresc, deoarece sunt la lucru;

– Întrucât după Cununie mirii, rudele și tinerii merg la petrecere și la masă, veselindu-se; unii dansează, alții se îmbată și se ceartă, iar alții vorbesc și fac alte fărădelegi, este păcat să se facă toate acestea, mai ales sâmbătă seara spre Sfânta Duminică, căci supără pe Dumnezeu. Iar Duminică dimineața, în loc să se ducă credincioșii la biserică să asculte Sfânta Liturghie și să slăvească pe Dumnezeu, împreună cu îngerii, ei dorm și fac păcate trupești în ziua cea sfântă a Domnului.

Iată pentru ce nu trebuie să se facă slujba Cununiei sâmbăta și petreceri lumești cu beții și jocuri la nunți, în noaptea Sfintei Duminici. De aceea, celor ce fac asemenea păcate, le merge rău în familie.

Ce calități creștine trebuie să aibă nașii de cununie și cine nu poate cununa? Nașii de cununie trebuie să fie ortodocși, să locuiască cât mai aproape de finii pe care îi cunună, ca să-i poată mai bine supraveghea duhovnicește, și să fie buni creștini. Adică să fie evlavioși, cu familie model în societate, cu copii bine crescuți, pașnici și iubitori de biserică. De obicei, nașii se aleg cu binecuvântarea preotului și cu învoirea ambilor miri și a rudelor apropiate. Nu pot fi nași de cununie cei necununați, cei divorțați, cei de altă religie, cei necredincioși și răi, cei bețivi și desfrânați și cei ce nu vin regulat la biserică în Duminici și sărbători,

Care sunt principalele datorii ale nașilor de cununie? Să dea sfaturi creștinești finilor lor, ori de câte ori este nevoie, să-i viziteze regulat, să-i îndrume permanent pe calea credinței, a Bisericii și a bunei rânduieli creștinești; să-i împace când se ivesc neînțelegeri; să le dea cărți sfinte pentru citit; să-i povățuiască întotdeauna cum trebuie să se comporte în casă, pe cale, în societate, la locul de muncă, față de părinți și, mai ales, să-i îndemne să nască copii și să aibă un bun duhovnic.

De ce se îmbracă mirele și, mai ales, mireasa în haine albe la cununie și de ce se încununează cu coroane precum împărații? Hainele albe la miri sunt semn al nevinovăției și al fecioriei lor, iar coroanele pe cap sunt semn că cei doi tineri, asemenea împăraților, au biruit patimile tinereții, adică pofta desfrânării, și au ajuns biruitori asupra trupului și asupra diavolului, în fața Sfântului Altar.

Tinerii miri care greșesc înainte de cununie și nu mai sunt feciori, au dreptul să se îmbrace în haine albe la nuntă și să fie încununați la biserica? După vechea rânduială a Bisericii, tinerii care au păcătuit până la nuntă, ca și cei ce au trăit în concubinaj, nu mai vin la cununie în haine albe, nu li se mai pun coroanele pe cap și nici nu li se face slujba cununiei în naos, în fața Sfântului Altar; ci toți aceștia se cunună în pronaosul bisericii, cu slujbă de cununie specială, ca la cei ce se căsătoresc a doua și a treia oară. Așa ar trebui să facă și preoții ortodocși astăzi cu cei ce păcătuiesc înainte de cununie.

Cum se cunună cei ce se căsătoresc canonic a doua și a treia oară? Cei ce primesc a doua și a treia cununie, se cunună numai în pronaosul bisericii, cu îmbrăcăminte simplă, cu slujbă redusă, fără nici un fast și nu primesc cununii pe cap, asemenea tinerilor care au păcătuit înainte de nuntă. Sfinții Părinți spun că prima nuntă este binecuvântare și lege; a doua nuntă este îngăduință și iertare; iar a treia nuntă este fărădelege. De aceea, la a doua nuntă soții se opresc doi ani de Sfânta Împărtășanie, iar la a treia se opresc de la trei la cinci ani. La fel, se opresc un timp de cele sfinte mirii care sunt rude îndepărtate. Iar dacă sunt rude apropiate, nu pot fi cununați.

Cum se face cununia religioasă, dacă mireasa este deja gravidă? Într-un astfel de caz, cununia religioasă, în mod canonic, se face fără fast, așa cum se procedează la cununia a doua. Dacă preotul constată la spovedanie că mireasa este mai puțin vinovată, se poate face cununie religioasă normală. Dacă mireasa este aproape de naștere sau dacă a născut înainte de cununie, poate fi cununată religios, împreună cu soțul ei, după trecerea celor 40 de zile de la naștere sau în aceeași zi cu Botezul pruncului.

Ce trebuie să facă soții care trăiesc în concubinaj, dacă unul dintre ei nu acceptă Cununia religioasă din motive personale? Dacă unul dintre soți nu vrea să se cunune religios, indiferent din ce motiv, ei trebuie să se despartă definitiv prin divorț. Dar mai întâi preotul respectiv este dator să cerceteze cazul și să caute să-i convingă să accepte cununia religioasă. Aceasta cu atât mai mult când soții sunt bătrâni, ca să nu moară în acest greu păcat al desfrânării și să rămână neiertați.

Ce trebuie să facă soții necununați, care sunt de religii diferite și au și copii? Mai întâi, soțul ortodox să caute să convertească la Ortodoxie pe cel ce este de altă credință și apoi să se cunune religios. Dacă nu reușește, să se despartă prin divorț, ca să înceteze păcatul. Dacă nici aceasta nu vor, măcar să înceteze trăirea conjugală dintre ei, în speranța că până la urmă se vor boteza și cununa la biserică.

În toate aceste cazuri să se țină cont de sfatul preotului și al episcopului respectiv.

Ce simbolizează florile, lumânările albe, podoabele și tinerele fecioare care însoțesc mireasa la biserică, precum și vinul și pâinea din care gustă mirii la cununie? Cei doi miri, care au biruit patimile firii și s-au apropiat feciori la cununie în fața Sfântului Altar, sunt asemenea cu doi împărați care vin să fie încununați de Dumnezeu și de Biserică. De aceea se cunună în fața altarului cu Evanghelia și Sfânta Cruce așezată înaintea lor. De aceea, atât îmbrăcămintea lor albă, neîntinată, cât și florile, lumânările albe, coroanele, cântările și slujba în sine, dau un caracter de sărbătoare și bucurie la nunta neprihănită a celor doi tineri credincioși, curați și biruitori ai ispitelor tinereții. Pâinea dulce înmuiată în vin, din care gustă mirii, simbolizează viața de familie, care este totdeauna amestecată cu dulce și amar, cu bucurii și necazuri, iar bomboanele și, în unele părți pâinea care se împarte la participanți, simbolizează solidaritatea tuturor credincioșilor cu tinerii căsătoriți, pe care sunt datori să-i ajute și de care să fie alături în toate necazurile și ispitele vieții de familie.

lată, deci, ce semnificație duhovnicească deosebită are Taina Nunții, cu toate simbolurile ei, la creștinii ortodocși.

Este canonic să aibă mirii mai mulți nași de cununie? Este oprit de Sfintele Canoane să se facă Cununia religioasă cu mai mulți nași, ca nu cumva fiii nașilor, care devin rude spirituale între ei, să se căsătorească, neștiind că sunt opriți de Biserică.

În mod canonic, cei doi miri trebuie să aibă un singur rând de nași, ca și la Botez, care devin părinți spirituali ai mirilor pentru toată viața și care vor da răspuns înaintea lui Hristos pentru finii lor.

În ce cazuri se poate face Cununia religioasă în familie? Numai în cazul în care cei doi soți au trăit în concubinaj mulți ani și acum unul dintre ei este infirm sau bolnav la pat și nu poate veni la biserică.

Se poate săvârși Cununia religioasă la mănăstiri? În mod canonic, este interzisă săvârșirea Cununiei religioase pe la mănăstiri, întrucât călugării și-au închinat viața lui Dumnezeu și au renunțat definitiv la nuntă.

„leromonahul, adică preotul călugăr, nuntă nu săvârșește, adică nu binecuvântează, căci aceasta este fărădelege. Pe unul ca acela îl canonisesc dumnezeieștii Părinți cu lipsa preoției lui” (Pravila lui Matei Basarab, 121, 135)

Când nu poate preotul cununa pe cei doi miri, chiar dacă sunt ortodocși? Preotul nu poate săvârși Cununia religioasă în următoarele cazuri:

– Dacă mirii nu cunosc deloc religia ortodoxă și sunt îndoielnici în credință;

– Dacă nu știu cel puțin rugăciunile Tatăl nostru, Crezul, Psalmul 50 și rugăciunile începătoare, pe care sunt datori să le rostească în timpul cununiei;

– Dacă nu s-au spovedit din copilărie, înainte de cununie;

– Dacă mirii și părinții lor sunt rude apropiate;

– Dacă părinții mirilor nu sunt de acord cu căsătoria fiilor lor;

– Dacă unul dintre miri este logodit și chiar cununat cu o altă persoană;

– Dacă unul dintre ei este infirm mintal sau corporal și nu pot conviețui împreună, nici nu pot naște copii;

– Dacă unul din soți hulește în față pe Dumnezeu. În toate aceste cazuri preotul este oprit de Biserică să săvârșească slujba cununiei celor doi tineri, până când constată că s-au înlăturat impedimentele canonice de mai sus.

Ce rol duhovnicesc are masa obștească, ce se pune în cinstea mirilor după Cununia religioasă? Masa ce se pune în cinstea mirilor, după slujba cununiei, are același rol ca și masa de la nunta din Cana Galileei, la care au luat parte însuși Fiul lui Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinții Apostoli. Aceasta este o masă a bucuriei și a iubirii creștine, de cinstire și respect pentru noua familie care se întemeiază acum.

De ce se dau daruri la masa mirilor, după cununie? Darurile ce se oferă de către rude și credincioși la nuntă, în cinstea mirilor, au caracterul unei milostenii creștine, de ajutor la întemeierea noii familii. Această tradiție creștinească trebuie respectată, căci ea unește și înfrățește pe credincioși, cu condiția să nu se transforme în lăcomie după avere și bani, fapt ce duce uneori la certuri în familie, la răzbunare și chiar la divorț.

Ce păcate se săvârșesc astăzi, înainte, în timpul și după Cununia religioasă? În zilele noastre Taina Nunții sau a Cununiei este una din cele mai profanate Taine ale Bisericii Ortodoxe. Iată ce păcate se fac astăzi cu prilejul săvârșirii Cununiei religioase:

– Aproape toți tinerii de astăzi trăiesc de mici în grele păcate trupești și vin la Cununia religioasă cu totul nevrednici de harul lui Dumnezeu;

– Majoritatea mirilor se cunună nespovediți din copilărie la duhovnici sau se spovedesc formal, se împărtășesc de ochii lumii și nu se căiesc de păcatele făcute, nici nu fac canon pentru ele;

– Cei mai mulți miri greșesc trupește cu miresele lor chiar cu puțin înainte de cununie, iar alții greșesc cu mai multe femei, atrăgând asupra lor pedeapsa lui Dumnezeu;

– Nu puțini tineri și tinere se căsătoresc între ei după ce fac avorturi, fără a le spovedi la duhovnic înainte de cununie;

– Cununia religioasă se face astăzi cu multă mândrie, cu mult fast lumesc și cu scopul de a plăcea mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu. Astfel, mirii, mai ales miresele, se îmbracă luxos, se sulimenesc, se coafează necuviincios, după moda lumii, ca să atragă atenția tuturor, lucru care nu se cuvine creștinilor iubitori de Hristos;

– Tinerii miri vin la Cununie cu totul necatehizați religios, fără a ști pe de rost măcar Crezul, Psalmul 50 și alte rugăciuni, precum și învățăturile de bază ale credinței ortodoxe;

– Mirii sunt însoțiți la Cununie uneori de cântece și instrumente muzicale până la ușa bisericii, în loc să vină aici rugându-se; iar în timpul slujbei se fac fotografii și se înregistrează imagini pe video, încât slujba propriu-zisă și sfintele rugăciuni sunt cu totul profanate și nu mai au un caracter sacru, supărând astfel pe Dumnezeu;

– După Cununie, nunta se face la creștini cu multă tulburare, cu cântece și jocuri lumești, cu beții, certuri și alte sminteli păgânești, urmărindu-se mai mult adunarea de bani și alte scopuri, care schimbă idealul sfânt, dumnezeiesc, al familiei creștine.

Din aceste pricini, familiile nou-întemeiate nu-și ating pe deplin scopul sfânt rânduit de Dumnezeu, adică armonia între soți și nașterea de copii. Iar urmarea directă a celor de mai sus sunt: certurile între soți, avortul, beția, necredința, nașterea de copii bolnavi și divorțul.

De toate acestea sunt direct răspunzători, atât părinții și fiii lor, cât și preoții de parohii, care nu-i învață pe miri de mici poruncile și voia lui Dumnezeu.

Ioanichie Bălan; Călăuză ortodoxă în familie și societate vol. 2

Distribuie
2 comentarii la „Cununia religioasă ortodoxă – răspunsuri la diferite situații”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *