Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Dacă din toată inima se va pocăi omul și nu va mai continua să facă păcatul și în trei zile îl primește pe el Dumnezeu

Distribuie

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen zicând: am făcut păcat mare și voiesc să mă pocăiesc trei ani.

I-a zis lui bătrânul: este mult. Și a zis fratele: dar până la un an? Și a zis iarăși bătrânul: mult este.

Iar cei ce erau de față au zis: dar până la patruzeci de zile? Și iarăși a zis: mult este.

Și a adăugat: eu zic că dacă din toată inima se va pocăi omul și nu va mai continua să facă păcatul și în trei zile îl primește pe el Dumnezeu

din Patericul Egiptean

Distribuie