vin. sept. 25th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Dacă dreptul abia se mântuiește, oare ce va păți păcătosul?!

Avva Agaton, care trei ani a ținut o piatră în gură pentru a se deprinde să tacă, era foarte silitor în împlinirea tuturor ascultărilor.

Când i s-a apropiat vremea a se despărți de trup, trei zile a rămas cu ochii deschiși și nemișcați. Atunci părinții și frații l-au mișcat, zicându-i: „Avva Agatoane unde ești?” El le-a răspuns: „Înaintea judecății stau”.

Ei au zis: „Și tu te temi, părinte?”Da – le-a răspuns el. Cu adevărat că m-am silit după puterea mea ca să păzesc poruncile lui Dumnezeu!” Frații i-au zis lui: „Dar nu nădăjduiești că lucrul tău este după Dumnezeu?”

Bătrânul le-a zis: „Nu nădăjduiesc, de nu voi întâmpina pe Dumnezeu, căci alta este judecata lui Dumnezeu și alta a oamenilor.” „Gândurile mele – zice Domnul prin proorocul Său – nu sunt ca gândurile voastre și căile Mele nu sunt ca ale voastre. Pe cât de departe sunt cerurile de pământ, așa de departe sunt căile Mele de căile voastre și cugetele Mele de cugetele voastre!”. 

Vrând părinții să-l mai întrebe alt cuvânt, le-a zis: „Faceți dragoste și nu mai grăiți acum cu mine, căci n-am vreme!” Si îndată s-a săvârșit cu mare bucurie.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap