de ce postim
Distribuie

De ce postim? Trebuie să postim în primul rând de dragostea lui Hristos și pentru porunca Bisericii. Domnul a postit, apostolii au postit, și încă nu puțin, ci cum spune despre sine Apostolul Pavel „în posturi de multe ori” (II Corinteni 11, 27); și toți sfinții lui Dumnezeu au ținut post, astfel încât, dacă ni s-ar da să cercetăm toate lăcașurile Raiului, nu am găsi acolo nici unul care să nu fi postit. „Pentru că n-am postit, zice marele Vasile, am ieșit din Rai. Să postim, zice, noi, ca să intrăm în Rai„. Ținem post pentru redobândirea Raiului pierdut.

Noi mai postim pentru a scăpa de patimi și de vrăjmașii mântuirii noastre și pentru a scăpa de rele. Postirea este armă puternică împotriva diavolilor „Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post”, a zis Domnul în cazul tânărului demonizat.

Un alt motiv pentru care noi postim este folosul pe care îl aduce postul asupra trupului și al sufletului, pentru că întărește trupul și curățește sufletul, păstrează sănătatea trupului și dă aripi sufletului. Isus, fiul lui Sirah, zice: „Nu fi nesățios în nici o desfătare și nu te apleca la mâncăruri multe. Că în mâncărurile cele multe va fi durere și nesațiul va veni până la îngrețoșare. Pentru nesaț mulți au pierit; iar cel înfrânat își va spori viața” (37, 32-34).

Așadar, fiecare creștin este dator să țină zilele de post rânduite, supunându-se cu smerenie lui Hristos și Bisericii Lui. Prin postire, este războită neînfrânarea, este întărită voința, este înrobit trupul, curățită mintea, înmuiată inima, pornirile trupești oprite, toate patimile omorâte și sufletul vindecat. Într-un cuvânt, – spune Sfântul Grigorie Palama – „tot binele și frumosul se reușește și se săvârșește prin postire„.

Dacă nu iubești postul și nu te nevoiești cu înfrânarea generală a tuturor poftelor tale, nu vei avea niciodată limpezime duhovnicească, judecată dreaptă și rezultate pozitive în războiul contra patimilor. Altfel îți vei consuma viața în întunericul tulburării și al lipsei de înțelepciune și vei lua ca răsplată alungarea de la fericirea cerească.

Distribuie