Ortodox
Distribuie

De ce ținem duminica zi de odihnă și nu sâmbăta? – explicație din Sfânta Scriptură a părintelui Ilie Cleopa.

– Părinte, unii sectari zic că trebuie să ținem sâmbăta.

– Sâmbăta a rămas în umbră, că ea a fost o zi pentru poporul Israel. Ce mai avem noi cu dânșii? Pentru că noi nu mai ținem Legea Veche. Dacă ținem sâmbăta, să primim și tăierea împrejur și la altar să aducem țapi și boi și oi și capre, jertfe sângeroase. Atunci să mutăm și preoția și s-o aducem pe a lui Aaron. Nu? Oare asta câtă nebunie ar fi? Apostolul spune? Iată, cele vechi au trecut, toate s-au făcut noi… Nimeni să nu învinuiască pe voi pentru lunile cele noi și pentru sâmbete – adică de ce nu ținem sâmbăta -, că acele vechi au trecut, că au fost umbră și închipuiri ale celor viitoare.

Deci sâmbăta pentru noi este o amintire a Sabatului din Vechiul Testament, iar nouă nu ne-a adus sâmbăta mântuirea, ci Duminica, că Hristos, Care ne-a trecut din moarte la viață, a înviat în ziua Duminicii. Și nu numai că a înviat, dar ne-a învățat pe noi să nu ținem sâmbăta. Ai văzut, apostolii smulgeau spice sâmbăta și fariseii care-L pândeau au zis: Uite ce fac învățăceii Tăi! – că aceia erau flămânzi, smulgeau spice, le frecau în palmă și mâncau grâul – „Uite că fac ce nu se cuvine sâmbăta. Uite, smulg spice”. Dar Mântuitorul le-a spus: Nu știți ce a făcut David când a flămânzit? Că a intrat în templul lui Solomon și a mâncat pâinile punerii înainte, care nu era voie decât preotul să le mănânce. Apoi să știți voi, sâmbăta s-a făcut pentru om și nu omul pentru sâmbătă.

Când Mântuitorul a vindecat femeia gârbovă de 18 ani sâmbăta, când a vindecat slăbănogul sâmbăta, orbul din naștere sâmbăta, când a făcut atâtea minuni sâmbăta îl învinuiau, zicând: Acest om nu este de la Dumnezeu, că nu păzește sâmbăta. Iar Mântuitorul le-a spus: Eu sunt Domn și al sâmbetei. Adică: Eu v-am dat sâmbăta vouă, că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Domn și al sâmbetei.

Și-L întrebau: „De ce faci acestea care nu se cade a le face sâmbăta?” Iar El le spunea că a venit să desfințeze sâmbăta: Tatăl Meu până acum lucrează, și Eu lucrez. Dacă Tatăl din cer lucrează sâmbăta și Hristos a lucrat sâmbăta, apoi eu, care mă numesc creștin, de ce să țin sărbătoare sâmbăta? Nu trebuie să fac ce-a făcut Hristos? El a lucrat sâmbăta. Îi spune celui slăbănog, după ce-l vindecă: Ia patul tău pe umeri și mergi la casa ta! Proorocul Ieremia spune: Nu cumva să duceți vreo greutate sâmbăta, iar Hristos îi spune la acesta să-și ducă patul în spate după ce-l vindecă, și-L învinuiau că l-a vindecat sâmbăta.

Și atunci i-a mustrat Mântuitorul: Orbilor, ce este mai ușor a zice: iartă-ți-se ție păcatele – că l-a iertat, i-a iertat și păcatele – sau a zice: ia patul tău și mergi la casa ta? N-ați văzut minunea? Că Eu i-am iertat și păcatele, l-am făcut și sănătos și i-am poruncit. Deci Mântuitorul n-a mai vrut să țină sâmbăta, că n-a venit pentru sâmbătă, a venit pentru popoare. El era așteptarea neamurilor, cum zice Iacov. Ce zice Ieremia Proorocul, ia citiți la cap. 31 versetul 31? Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda legământ nou. Însă nu ca făgăduința pe care am încheiat-o cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului, căci ei n-au rămas întru făgăduința Mea și Eu nu m-am îngrijit de ei, zice Domnul.

Ai auzit? Și Testamentul e altul și poporul nostru e altul, și ziua de sărbătoare a noastră și sa dat alta, că era proorocit de Ieremia Proorocul cu 850 de ani înainte de venirea Domnului, că Mântuitorul venind o să pună alt testament, Testamentul Nou. Pentru că toate cele vechi au fost umbră, închipuire a celor viitoare: Trecut-a umbra Legii și Darul a venit, cum auziți cântând Biserica. Ce vă mai întoarceți cu gândul la sâmbătă? Dacă te întorci la sâmbătă, atunci ia și taie copiii împrejur, ia și te du la sinagoga iudeilor și du acolo viței, oi, și nu mai du prescuri, nu mai du pâine și vin, întoarce-te la preoția lui Aaron și ține toate sâmbăta, te-ai întors înapoi la iudaism și teai lepădat de Hristos și atunci ai să vezi unde ajungi.

Cine vă învață să țineți sâmbăta vrea să vă întoarcă la iudaism, la păgânătate înapoi, să vă dezbrace de darul lui Dumnezeu. Hristos a fost sfârșitul Legii – nu spune Apostolul Pavel? Păi ce mai cauți înapoi la Legea Veche dacă Hristos a fost sfârșitul? Zice: Legea și proorocii până la Ioan, și de aici începe Legea Darului. Păi noi de 2000 de ani avem legea lui Hristos și acum să te întorci înapoi la iudaism? Cine începe să țină sâmbăta, se întoarce fără să vrea și se face evreu. Se întoarce înapoi la iudaism. Niciodată să nu credeți asta.

Evreii, spun Sfinții Părinți și Mântuitorul, au să vină la dreapta credință ortodoxă. Toți au să vină la creștinism, că are să vină Enoh și Ilie, cum spune acolo, și are să predice, și va întoarce inima părinților către fii și a fiilor către părinți. Au să vină la vremea lor toți, când va voi Dumnezeu, nu când vrem noi.

Duceți-vă să vedeți Sfânta Lumină cum vine în biserică. Nu vine în capiștea baptiștilor sau a penticostalilor. S-o vedeți acolo când vine, și o văd sute de mii de oameni. Și acum să lăsați voi o minune așa de mare și să spuneți că vă întoarceți la sâmbăta iudaică și la sinagoga lor sau la școlile lor, când lumina din cer adeverează dreptatea credinței noastre!

Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 14

Distribuie
2 comentarii la „De ce ținem duminica zi de odihnă?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *