frica lui Cain
Distribuie

Vă miră frica lui Cain, ucigașul de frate, ca nu cumva să îl omoare cineva atunci când în lume nu era încă nimeni. „De cine se temea Cain?”, întrebați dumneavoastră. Erau doi frați, unul l-a omorât pe celălalt și ucigașul a rămas în viață. Așadar, cine l-ar fi putut ucide?

În primul rând, amintiți-vă că erau în viață părinții lor, Adam și Eva. Oare părintele n-ar fi putut să își răzbune fiul cel drept, pe Abel? Apoi, lui Adam i s-a născut cel de-al treilea fiu, Sit, și Sit a născut pe Enos, Enos a născut pe Cainan, Cainan pe Maleleil, care a născut fii și fiice, între care și Jared, care și el a născut fii și fiice, între care și Enoh, și Enoh a născut pe Matusala și alți fii și fiice, Matusala a născut pe Lameh, Lameh a născut pe Noe și alți fii și fiice. Așadar, cum să nu aibă cine să-l omoare pe Cain ucigașul? Și cum să n-aibă Cain de cine să se teamă?


Pe deasupra, și Cain avea familie. Cain a născut pe Enoh, Enoh a născut pe Gaidad, Gaidad a născut pe Maleleil, acesta pe Matusala, acesta pe Lameh, acesta pe Iuval și pe Tovel. Nu sunt amintite femeile, ci doar bărbații, ca cei ce poartă și duc mai departe viața. Dar nu încape îndoială că și Cain a avut multe urmașe.


Pe atunci oamenii trăiau câteva sute de ani. Bătrânețea lor se apropia atunci de mia de ani, cum se apropie a noastră de sută. Cain, trăind câteva sute de ani, a ajuns să vadă un neam întreg de bărbați și femei ce își trăgeau obârșia parte din Adam, parte din Set și parte din el însuși. Așadar, avea cine să-l omoare pe Cain și Cain avea de cine să se teamă pentru viața sa. Dar Făcătorul n-a îngăduit nimănui să-l omoare pe Cain, iar drept pedeapsă a pus asupra lui frica de toată lumea și tremuratul cu întreg trupul de-a lungul a sute de ani. Meritată pedeapsă pentru prima ucidere de frate și avertisment limpede pentru ucigașii de frați din toate timpurile! Și este limpede pentru ce Dumnezeu n-a îngăduit să fie omorât Cain. Pe atunci nu era scriere ca să fie însemnată în scris fărădelegea lui Cain încât urmașii să știe și să se păzească. Deci, Cain trebuia să trăiască sute de ani, până ce aveau să crească noile generații, și să fie el însuși înaintea lor martor al fărădelegii sale și al pedepsei pentru această fărădelege.


Iar dumneavoastră meritați laudă pentru că în afara treburilor pe care le aveți de obicei vă îndeletniciți și cu citirea Sfintei Scripturi, acestei Cărți a vieții, în care sunt însemnate limpede căile dreptății și nedreptății, ale mântuirii și pierzării. Cei ce disprețuiesc această Carte își disprețuiesc propria viață. Pace dumneavoastră și mântuire de la Domnul.


Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2

Distribuie