numele la botez
Distribuie

Numele este o chintesență a persoanei, iar persoana, cu toate particularitățile și energia ei, este prezentă în nume.

Dumitru Stăniloaie în cartea sa Teologie Dogmatică Ortodoxă zice că: „Numai când aude prin chemarea lui pe nume glasul lui Dumnezeu, omul răspunde cu adevărat, numai atunci își ia numele în serios. Numai atunci numele îi este un principiu distinctiv formator, numai atunci el este în adâncime o forță de personalizare. În această relație cu Dumnezeu, de chemare și răspuns, omul intră deplin prin Botez. De aceea, i se dă omului și nume”, care exprimă relația specială, personală, unică a fiecăruia cu Hristos. „Omul primește un nume propriu și știe că atunci când e chemat pe acest nume, e vizat el însuși în întregime și trebuie să răspundă cu toată ființa lui”. Omul e botezat după nume, nu ca o ființă generală. „Botează-se robul lui Dumnezeu, N, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”.

Fiind după chipul lui Dumnezeu, omul răspunde de chip al lui Dumnezeu, omul răspunde lui Dumnezeu pe numele său și crește în această relație responsabilă prin harul Tainelor. În Biserică fiecare este prezent după numele său, unic și inconfundabil, din momentul nașterii în Hristos până la trecerea în viața de după moarte și culminând cu înfățișarea personală înaintea lui Dumnezeu.

Cine pune nume copilului și când anume se consfințește?

Numele pruncului nou-născut se pune de părinții pruncului împreună cu preotul din parohie. Este și o rugăciune specială de punere a numelui, pe care o citește preotul deasupra pruncului, în ziua a opta, înainte de Botez. După ce preotul însemnează pe prunc la frunte, la gură și la piept și îl binecuvintează, zice această rugăciune de punere a numelui: Doamne, Dumnezeul nostru, Ție ne rugăm și pe Tine Te chemăm, să se însemneze lumina feței Tale peste robul Tău acesta (aici i se pune numele) și să se însemneze Crucea Unuia-Născut Fiului Tău în inima și cugetul lui, ca să fugă de deșertăciunea lumii și de toată vicleana uneltire a vrăjmașului și să urmeze poruncile Tale (Molitfelnic). Numele pruncilor se consfințește în clipa întreitei scufundări în cristelniță, la Botez.

Nimeni nu trebuie să pună nume copilului fără preot și fără această rugăciune citită pe creștetul lui, nici nașii, nici rudele și nici părinții copilului. Copiii care primesc nume creștine, cu binecuvântarea preotului, sunt întotdeauna mai frumoși, mai buni, mai înțelepți și le merge bine în viață, pentru că sfinții cărora le poartă numele se roagă pentru ei.

Ce nume se pun copiilor ortodocși?

Copiilor nou-născuți trebuie să li se pună nume de sfinți din calendarul nostru ortodox, de obicei numele sfântului din ziua nașterii pruncului sau din zilele dinainte sau de după ziua nașterii, cum doresc părinții, rudele și preotul de parohie, care este și duhovnicul familiei. Se mai poate pune numele sfântului al cărui hram îl are biserica de care aparține copilul sau nume de sfinți români, ierarhi, mucenici și cuvioși. Se mai obișnuiește a se pune primilor copii și numele părinților care i-au născut sau i-au botezat.

În nici un caz nu se pun nume de sfinți catolici, nume de protestanți, de sectanți, de artiști sau nume păgâne luate de la popoarele nebotezate, care nu cred în Hristos. Nu se pun nume de animale, de păsări, de eroi necreștini și nume de zei, precum Diana, Afrodita, Venera etc. Este păcat să dăm copiilor nume străine de Hristos, în loc să le punem nume de sfinți care și-au dat viața pentru credință și se roagă neîncetat în ceruri înaintea Preasfintei Treimi pentru cei care le poartă numele.

Numele copilului dat în clipa scufundării întreite în apa Botezului nu mai poate fi schimbat, decât Ia tunderea în călugărie, care se mai numește și al doilea botez.

Definitoriu pentru viziunea creștinilor în alegerea numelor este un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care îi sfătuiește pe părinți cum să pună nume copiilor lor: „Să nu dăm, așadar, la întâmplare nume copiilor, nici numele bunicilor și străbunicilor, nici să le punem numele celor care au altă origine, ci să le dăm numele sfinților bărbați care au excelat în virtute și au dovedit mare îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Desigur, să nu se încurajeze doar prin aceste nume nici părinții, nici copiii care le primesc. Căci, desigur, numele în sine nu e de nici un folos, atunci când este lipsit de virtute, ci trebuie să ne sprijinim nădejdile de mântuire pe dobândirea virtuții și nici să ne lăudăm pentru nume, nici pentru înrudirea cu sfinții, nici pentru nimic altceva, ci pentru îndrăznirea pe care o dobândim prin propriile noastre fapte”. Iar în altă parte, același sfânt spune: „La timp potrivit mi-a venit în minte o altă idee, prilejuită de schimbarea numelui lui Iacov în Israel. Care este aceasta? Putem sădi râvna pentru virtute în copii chiar prin numele ce-l poartă. Nimeni să nu se grăbească să dea copiilor numele strămoșilor: al tatălui, al mamei, al bunicului, al străbunicului, ci să le dea lor numele drepților, al mucenicilor, al episcopilor.

Câte nume se pun copiilor ortodocși la Botez?

La Botez, fiecare copil primește un singur nume, căci și omul are o singură naștere și un singur suflet. Numele de botez reprezintă sufletul omului unit cu Dumnezeu prin Botez, prin credință dreaptă și fapte bune.

Este oprit a se pune copiilor două și chiar trei nume la Botez, după moda de astăzi a lumii. Numele unui sfânt, care se dă copilului la Botez, îl face pe noul botezat ucenicul acelui sfânt al cărui nume îl poartă. Prin aceasta sfântul devine rugător, ajutător și protector al copilului creștin înaintea lui Dumnezeu, atât în această viață cât și după moarte și la înfricoșătoarea judecată de apoi. Un creștin fără nume de sfânt în viață rămâne rară protector și mijlocitor permanent la Dumnezeu. Și ce este mai rău decât aceasta?

Numele cele mai potrivite pentru fetițe sunt numele Maicii Domnului, al Sfintei Ana și ale sfintelor mucenițe și cuvioase din calendar. Iar la băieți, numele cele mai frumoase sunt cel al Sfântului Ioan Botezătorul și ale Sfinților Apostoli, urmate de numele sfinților ierarhi, mucenici și cuvioși, dintre care unii s-au nevoit pe pământul țării noastre și se roagă pentru noi toți.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *