pomenirea la sfânta liturghie
Distribuie

Trebuie să știți că din toate slujbele care se fac la biserică, cea mai folositoare și mai puternică este Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este jertfa și răscumpărarea lumii întregi.

În fiecare zi, pe Sfânta Masă unde se face Liturghia, Se jertfește Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cum spune preotul slujitor: „Se jertfește Mântuitorul lumii, Cel ce ridică păcatele lumii”. O picătură din Sângele lui Iisus Hristos curăță toate păcatele lumii. Și de aceea cele dintâi slujbe care se pun și pentru vii și pentru adormiți sunt Sfintele Liturghii. Al doilea vin panacizile pentru adormiți, psaltirea, acatistele, ctitoriile.

Dar Liturghiile nu se pot pune pentru oricine. Uite cum este! Pe oamenii care înjură de lucruri sfinte nu-i poți pune la Sfânta Liturghie. Este păcat. Pe oamenii care trăiesc necununați nu-i poți pune la Sfânta Liturghie, că este mare păcat. Pe cei ce au refuzat Sfintele Taine la moarte, nu-i poți pune la Sfânta Liturghie. Cei ce au murit necununați, nu s-au cununat până la moarte, la fel nu-i poți pune. Și pe aceia care au fost în căsătorie cu rudenii prea de aproape, începând cu gradul cinci în jos. Aceia se pot pune la alte slujbe, la Psaltire, dar la Liturghie nici într-un caz.

Apoi voi vedeți că noi scoatem părticele în fiecare dimineață la Sfânta Proscomidie, pentru toate miile de pomelnice care-s acolo. La noi în altar sunt 15-20 de părinți la pomenit dimineața. Ei se duc la preotul ce face Sfânta Proscomidie și zic: „Părinte, blagoslovește să pomenesc viii și morții”. Iar preotul scoate două părticele cu sfânta copie, zicând așa: „Primește, Doamne, jertfa acesta pentru mila, viața, pacea, sănătatea, iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu – arhimandritul cutare, sau preotul cutare, sau diaconul cutare – și toți care de el se vor pomeni, vii și adormiți”. Atunci preotul slujitor pune câte o părticică la vii și la adormiți pe Sfântul Disc, pentru fiecare preot și călugăr care pomenește.

O părticică pusă în potir este ca o rază de soare; poți să pomenești un milion de suflete. Dar acele părticele reprezintă fața sufletului pomenit la Sfânta Liturghie. Mare greșeală fac preoții care dau părticelele acasă la oameni. Mare păcat fac! Nu-i voie. Să vii să-mi arăți unde scrie să dai părticica acasă. Dacă îi dai părticica omului acasă, l-ai lipsit pe el de Liturghia din ziua aceea; nu mai are păcate. Părticele se scot la Sfânta Proscomidie din prescura a patra pentru vii și din prescura a cincea pentru adormiți. Ele rămân pe Sfântul Disc, că dimineața sunt numai blagoslovite, nu-s încă sfințite.

La Sfânta Epicleză, la invocarea Sfântului Duh, preotul ridică mâinile în sus și face trei închinăciuni până la pământ și cheamă pe Sfântul Duh, zicând: „Doamne, Cela ce pe Preasfântul Tău Duh L-ai trimis în ceasul al treilea Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la mine, ci Îl înnoiește întru noi care ne rugăm Ție”. Apoi face o închinăciune până la pământ și iar ridică mâinile și cheamă Preasfântul Duh, de trei ori. Și când termină acastă chemare a Sfântului Duh, el arată dumnezeiescului Agneț și Sfântului Potir și Hristosului Tău. Amin. Iar ce este în acest Sfânt Potir, prescump Sângele Hristosului Tău. Amin”.

Și, binecuvântându-le, zice: „Prefăcându-le pe ele cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin!” Apoi preotul stă în genunchi și se roagă împreună cu tot poporul, pentru toată lumea.

Aceasta este inima Sfintei Liturghii, căci acum se coboară Duhul Sfânt peste Sfintele Daruri, care se prefac în Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar părticelele ce se scot pentru vii și pentru adormiți nu se prefac în Trupul și Sângele Domnului, ci se pun la urmă în Sfântul Potir și se sfințesc când se ating de Preacuratele Taine. Atunci preotul zice: „Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile Sfinților Tăi. Amin”.

În clipa aceea, când aceste miride sau părticelele se adapă cu dumnezeiescul Sânge, în acea clipă noi toți, vii și adormiți, ne împărtășim euharistic, gânditor cu Iisus Hristos. Și măcar de-ar fi sufletul cuiva în iad sau în cer, de-ar fi la marginea lumii sau oriunde, Dumnezeu este de față și se împărtășesc toți cei pomeniți la Sfânta Liturghie și sunt în comuniune cu Iisus Hristos. Iar dacă preotul îți dă dimineața părticica nesfințită, să n-o luați. De o mie de ori este mai bine să iei anaforă, că anafora este sfințită în cadrul Sfintei Liturghii; iar părticelele nesfințite nu se dau acasă, Doamne ferește!

Deci în clipa în care părticelele tale s-au adăpat în Sfântul Potir, în clipa aceea tu te-ai împărtășit cu Iisus Hristos și cu toată Sfânta Treime. Acesta este rolul sfintelor părticele la Sfânta Liturghie. Iată de ce trebuie să veniți cât mai regulat la biserică. Dar vă rog, când puneți pomelnic la Sfânta Liturghie, dacă știți că unii trăiesc necununați, dacă s-au luat neamuri de aproape, dacă, Doamne ferește, cineva este sectar, dacă hulește pe Dumnezeu sau înjură, nu-l puneți la Sfânta Liturghie, că-i faceți mare rău. Noi vrem să-l unim cu Iisus Hristos și el îl înjură? Al cui glas ascultă Dumnezeu? Ia gândiți-vă!

Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 3

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *